| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

- Opšti uslovi za ulazak u Srbiju

- Prava i obaveze stranih državljanaIZDAVANJE VIZA

Američkim državljanima nije potrebna viza za putovanje u  Republiku Srbiju.

Nosiocima američke putne isprave za strance (Permit to Re-enter, Refugee Travel Document) potrebna je viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Ako nemate američki pasoš, proverite ovde da li Vam je potrebna viza za putovanje u Republiku Srbiju. Strani državljani koji imaju važeću američku vizu ili regulisan boravak u SAD (zelena karta) mogu da uđu u Republiku Srbiju bez vize i borave najduže do 90 dana u periodu od šest meseci. Viza mora biti važeća sve vreme boravka u Republici Srbiji. Takođe, strani državljani koji imaju važeću šengensku vizu, vizu Velike Britanije ili vizu ostalih država članica Evropske Unije  mogu da uđu u Republiku Srbiju bez vize i borave najduže do 90 dana u periodu od šest meseci. Navedena mogućnost ulaska u Republiku Srbiju bez vize važi od 8.novembra 2014. i ista se ne odnosi na strane državljane koji su nosioci putnih listova ili putnih isprava za izbeglice i strance. 


 

VRSTE VIZA


Vrste viza su:

 I  viza za kraći boravak (viza C)
 II  tranzitna viza (viza B)

 


I  VIZA C (viza za boravak do 90 dana)


Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.

Viza za kraći boravak sa više ulazaka, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine. (Član 18 Zakona o strancima)

Potrebni dokumenti:

 1. Važeći pasoš (pasoš mora da važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize)
 2. Ispunjen zahtev za vizu (MS Word format )(formular treba popuniti čitko, štampanim slovima, neophodno je popuniti sve rubrike i obavezno navesti tačnu adresu u SAD a ne P.O.Box. Za maloletnu decu formular popunjavaju i potpisuju roditelji)
 3. Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm
 4. Pozivno pismo- ne starije od 6 meseci (Za privatnu posetu je potrebno pozivno pismo od rođaka ili prijatelja overeno u Sudu ili Opštini. MS Word (forma pozivnog pisma). Ako se podnosi zahtev za poslovnu vizu, prilaže se (a) zvaničan poziv od strane firme iz Srbije, navodeći prirodu posla, očekivano trajanje posete kao i ime i adresu firme ili institucije; MS Word (forma pozivnog pisma) i (b) pismo od američke firme o poseti partneru u Srbiji). Pravno ili fizičko lice koje daje strancu garanciju kojom se obavezalo da će snositi njegove troškove boravka i prinudnog udaljenja ukoliko se oni ne mogu naplatiti od samog stranca, dužno je da overenu kopiju garancije prezentira nadležnom organu po mestu boravišta stranca.
 5. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte, radne dozvole, studentske vize)
 6. Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji,
 7. Povratna prevozna karta (fotokopija medjunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putničkim vozilom),
 8. Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom za dostavu pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Generalnom konzulatu).
 • Taksa i troškovi za izdavanje vize iznose 95 dolara. Ukoliko se zahtev šalje poštom potrebno je dostaviti dva Money Ordera na iznose od 93 i 2 dolara. Taksa za izdavanje vize je nepovratna. Ukoliko viza ne bude odobrena, podnosiocu zahteva se vraća samo iznos od 2 dolara.
 • Državljani Jermenije, Kine, Malija, Pakistana i Sirije plaćaju samo troškove za izdavanje vize u iznosu od 2 dolara. Ukoliko se zahtev šalje poštom potrebno je dostaviti  Money Order na iznos od 2 dolara.

Napomena: Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.


II  VIZA B (tranzitna viza)


Tranzitna viza izdaje se strancu za jedno, dva ili više putovanja preko teritorije Republike Srbije.

Tranzitna viza izdaje se s rokom važenja do šest meseci, a vreme boravka za jedan tranzit ne može trajati duže od pet dana.

Tranzitna viza može se izdati strancu koji ima vizu za ulazak u državu u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako međunarodnim ugovorom nije oslobođen obaveze posedovanja te vize. (Član 17 Zakona o strancima)

Potrebni dokumenti:

 1. Važeći pasoš (pasoš mora da važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize),
 2. Ispunjen zahtev za vizu (MS Word format) (formular treba popuniti čitko, štampanim slovima, neophodno je popuniti sve rubrike i obavezno navesti tačnu adresu u SAD a ne P.O.Box. Za maloletnu decu formular popunjavaju i potpisuju roditelji),
 3. Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm,
 4. Viza države u koju se ulazi posle tranzita kroz Republiku Srbiju. Ukoliko za tu državu nije potrebna viza, drugi dokaz o ulasku ili boravku u datoj državi,
 5. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte, radne dozvole, studentske vize),
 6. Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za tranzit kroz Srbiju,
 7. Povratna prevozna karta (fotokopija medjunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putničkim vozilom),
 8. Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom za dostavu pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Generalnom konzulatu),
 • Taksa i troškovi za izdavanje vize iznose 95 dolara. Ukoliko se zahtev šalje poštom potrebno je dostaviti dva Money Ordera na iznose od 93 i 2 dolara. Taksa za izdavanje vize nepovratna. Ukoliko viza ne bude odobrena, podnosiocu zahteva se vraća samo iznos od 2 dolara.
 • Državljani Jermenije, Kine, Malija, Pakistana i Sirije plaćaju samo troškove za izdavanje vize u iznosu od 2 dolara. Ukoliko se zahtev šalje poštom potrebno je dostaviti  Money Order na iznos od 2 dolara.

Napomena: Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari