Printer Friendly Version ЗАМЕНА ПАСОША У ЗАКАЗАНОМ ТЕРМИНУ @ 12 March 2019 07:00 PM

Генерални конзулат Републике Србије бележи константно повећање броја захтева за издавање пасоша. То је и разумљиво имајући у виду да су дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у САД почела са пријемом захтева за издавање биометријских пасоша 2009.године, тако да важност тада издатих пасоша управо истиче. Овим Генерални конзулат жели додатно да појасни процедуру подношења захтева за замену, односно, издавање новог пасоша.    

ЛИЦА КОЈА ВЕЋ ИМАЈУ БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШ СРБИЈЕ

Захтев за пасош се подноси лично. Значи неопходно је доћи у Генерални конзулат. Не постоји могућност подношења захтева путем поште. Држављани Републике Србије који већ поседују биометријски пасош, неопходно је приликом доласка у Генерални конзулат да донесу већ постојећи биометријски пасош, амерички идентификациони документ на увид (зелена карта, возачка дозвола или други документ са фотографијом издат од стране америчких органа). Значи није потребно подносити извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству јер су дата документа већ поднета приликом издавања првог биометријског пасоша. Козуларна такса за издавање новог пасоша износи 76 долара и плаћа се у готовини. Да би се захтев поднео неопходно је претходно заказати термин на телефон 312-670-6707. Термини за подношење захтева су од понедељка до петка у периоду од 10 до 15 часова.

Држављани Србије који бораве у удаљеним државама и далеким дестинацијама у односу на Чикаго не морају да поново долазе у Чикаго ради преузимања пасоша. Приликом подношења захтева може се овластити Генерални конзулат да се нови пасош достави поштом а у ту сврху ће подносилац захтева обезбедити коверту са плаћеном поштарином. Достављање пасоша путем поште се врши на одговорност подносица захтева.

Држављани Србије који бораве у САД захтев за пасош, поред Генералног конзулата у Чикагу, могу поднети у Амбасади Републике Србије у Вашингтону или Генералном конзулату Републике Србије у Њујорку, у зависности од дестинације која највише одговара подносиоцу захтева.

ЛИЦА КОЈА ПРВИ ПУТ ПОДНОСЕ ЗАХТЕВ ЗА БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШ СРБИЈЕ

Лица која не поседују биометријски пасош Србије приликом подношења захтева за пасош треба да имају доказ о држављанству Републике Србије. Неопходно је донети важећи амерички идентификациони документ (амерички пасош, зелена карта, возачка дозвола), последњи пасош Србије (Југославије) ако подносилац поседује, као и српски извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије.
Према одредбама Закона о управном поступку из 2016.године, није обавезно да се уз захтев за издавање пасоша подноси извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Податке из наведених докумената може да прибави надлежни орган за издавање пасоша уз сагласност подносиоца захтева. Изјаву о сагласности за прибављање података службеним путем се потписује у Генералном конзулату приликом подношења захтева за пасош. Законски рок за прибаваљање података неопходних за решавање захтева за пасош службеним путем је 15 дана. Значи неопходно је додатно рачунати да ће се за то или краће време продужити процес решавања захтева за пасош.    

Уколико се у току поступка утврди да лице није уписано као држављанин Републике Србије, неће моћи да се изда пасош, односно захтев ће бити одбијен. Стога, препорука Генералног конзулата је да сва лица пре него што дођу у Конзулат ради подношења захтева за први биометријски пасош, претходно провере да ли су уписани у матичним књигама у Србији као држављани Републике Србије. Уколико се поседује стари извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, Генерални конзулат препоручује да се иста понесу и покажу на увид приликом подношења захтева за пасош.

Више детаља у вези са издавањем пасоша, као и најчешћа питања са одговорима, се могу наћи овде.

УРУЧЕЊЕ ПАСОША

Законски рок за издавање пасоша је два месеца. Пасоши се штампају у Србији и сукцесивно физички достављају Генералном конзулату. О приспећу пасоша Генерални конзулат обавештава путем сајта. На основу броја захтева за издавање пасоша се може проверити да ли је пасош достављен Конзулату, односно да ли је пасош спреман за уручење. Информације у вези са преузимањем пасоша се могу наћи овде.