Printer Friendly Version GALA KONZULARNOG KORA U ČIKAGU 2018. @ 20 December 2018 09:53 PM

sa gospodinom Rahm Emanuel, gradonačelnikom Čikaga

sa generalnim konzulima Rumunije, Mađarske, Makedonije, Ukrajine i Turske