Printer Friendly Version KONZULARNI DAN U FENIKSU, ARIZONA @ 12 October 2018 09:36 PM

Generalni konzulat organizuje Konzularni dan u subotu, 3. novembra 2018. tokom Srpskog festivala u pravoslavnom hramu Svetog Save u Feniksu, Arizona (4436 East McKinley Street, Phoenix, AZ 85008).

Predstavnici Generalnog konzulata će 3.novembra biti prisutni u navedenom hramu i biće u prilici da prime moguće zahteve i odgovaraju na pitanja iz konzularne nadležnosti. Ovo se ne odnosi na podnošenje zahteva za pasoš, jer se ovi zahtevi mogu isključivo podneti u prostorijama Generalnog konzulata.

Napominjemo da će ovom prilikom biti moguće da se potpišu i overe ovlašćenja, posebno ona koja se odnose na nasledna prava i nekretnine u Srbiji. Za overu datih ovlašćenja u propisanoj formi je neophodno da se tekst ovlašćenja unapred dostavi u Word formatu, napisan na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, na e-mail Generalnog konzulata. Istovremeno je neophodno dostaviti i kopiju važećeg identifikacionog dokumenta (važeći pasoš R.Srbije). Ukoliko davalac ovlašćenja nema važeći pasoš R.Srbije, neophodno je dostaviti kopiju američkog važećeg identifikacionog dokumenta (pasoš, zelena karta ili vozačka dozvola). Po prijemu e-mail-a sa navedenim dokumentima, Generalni konzulat će dostaviti uputstvo u vezi sa plaćanjem konzularne takse.

Naglašavamo da se overa dokumenata neće moći realizovati na licu mesta ukoliko prethodno nisu dostavljena na gore opisani način. Inače, dodatne informacije u vezi sa overom dokumenata se mogu naći ovde.

Pozivamo državljane Republike Srbije u Arizoni da iskoriste ovu priliku i overe potrebna dokumenta ili se sretnu sa predstavnicima Generalnog konzulata radi pitanja iz konzularne nedležnosti.

Molimo da ovu informaciju o Konzularnom danu u Feniksu podelite sa rođacima i prijateljima.