Printer Friendly Version КОНЗУЛАРНИ ДАН У ФЕНИКСУ, АРИЗОНА @ 12 October 2018 09:32 PM

Генерални конзулат организује Конзуларни дан у суботу, 3. новембра 2018. током Српског фестивала у православном храму Светог Саве у Фениксу, Аризона (4436 East McKinley Street, Phoenix, AZ 85008).

Представници Генералног конзулата ће 3.новембра бити присутни у наведеном храму и биће у прилици да приме могуће захтеве и одговарају на питања из конзуларне надлежности. Ово се не односи на подношење захтева за пасош, јер се ови захтеви могу искључиво поднети у просторијама Генералног конзулата.

Напомињемо да ће овом приликом бити могуће да се потпишу и овере овлашћења, посебно она која се односе на наследна права и некретнине у Србији. За оверу датих овлашћења у прописаној форми је неопходно да се текст овлашћења унапред достави у Word формату, написан на српском језику, ћириличним писмом, на e-mail Генералног конзулата. Истовремено је неопходно доставити и копију важећег идентификационог документа (важећи пасош Р.Србије). Уколико давалац овлашћења нема важећи пасош Р.Србије, неопходно је доставити копију америчког важећег идентификационог документа (пасош, зелена карта или возачка дозвола). По пријему е-mail-а са наведеним документима, Генерални конзулат ће доставити упутство у вези са плаћањем конзуларне таксе.

Наглашавамо да се овера докумената неће моћи реализовати на лицу места уколико претходно нису достављена на горе описани начин. Иначе, додатне информације у вези са овером докумената се могу наћи овде.

Позивамо држављане Републике Србије у Аризони да искористе ову прилику и овере потребна документа или се сретну са представницима Генералног конзулата ради питања из конзуларне недлежности.

Молимо да ову информацију о Конзуларном дану у Фениксу поделите са рођацима и пријатељима.