Printer Friendly Version ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПО ОСНОВУ ПРЕБИВАЛИШТА У СРБИЈИ @ 18 May 2018 09:22 PM

У Србији је донет нови Закон о допуни Закона о држављанству Републике Србије који омугућава да у држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике раније СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, који на дан 31.децембра 2016.године и на дан подношења захтева има пријављено пребивалиште у Републици Србији. Захтев по овом правном основу се може поднети у року од годину дана а најкасније до 03. априла 2019.године. (Члан 3. Закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије).

Наведеним правним основом, обухваћена је категорија лица која има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије на дан 31.децембра 2016.године као и на дан подношења захтева, а да су при том држављани неке од држава настале на територији СФРЈ. Уз захтев за пријем у држављанство Републике Србије се подноси доказ о пребивалишту на територији Републике Србије, као и извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству државе настале на територији раније Југославије.

Детаљи се могу наћи овде.