Printer Friendly Version NOVI PASOŠ BEZ PODNOŠENJA IZVODA I UVERENJA @ 13 June 2017 05:03 PM

Generalni konzulat podseća državljane Republike Srbije na boravku u SAD da  prilikom podnošenja zahteva za pasoš više nije potrebno da se prilaže izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Propis koji navedeno omogućava je stupio na snagu u junu 2016.godine i od tada se primenjuje. Podaci iz matičnih knjiga se pribavljaju službenim putem. Prilikom podnošenja zahteva za pasoš podnosilac je dužan da potpiše izjavu da je saglasan da se potrebni podaci pribave na taj način. Zakonski rok za razmenu podataka iz službenih evidencija je petnaest dana. Detalji o podnošnju zahteva za pasoš se mogu naći ovde.

I pored navedenog, podnosilac zahteva za pasoš, ukoliko želi, može da podnese izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije ne starije od godinu dana. U tom slučaju proces rešavanja zahteva za pasoš biće kraći za period pribavljanja podataka služebnim putem.

Državljanima Srbije koji podnose zahtev za pasoš i tom prilikom se izjasne da se  podaci iz matičnih knjiga pribave službenim putem, Generalni konzulat preporučuje da ponesu sa sobom stara dokumenta ukoliko istim raspolažu. Podaci iz tih dokumenata će se iskoristiti radi potpunijeg podnošenja zahteva.  

Generalni konzulat napominje da državljani Srbije koji planiraju da putuju u Srbiju tokom letnjih meseci i koji žele u mestu prebivališta da podnesu zahtev za izdavanje novog pasoša mogu dobiti isti po ubrzanom postupku. Tom prilikom je potrebno da se predoči dokaz o boravku u inostranstvu, odnosno SAD (zelena karta ili važeća američka viza).