Printer Friendly Version НОВИ ПАСОШ БЕЗ ПОДНОШЕЊА ИЗВОДА И УВЕРЕЊА @ 13 June 2017 04:58 PM

Генерални конзулат подсећа држављане Републике Србије на боравку у САД да  приликом подношења захтева за пасош више није потребно да се прилаже извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије. Пропис који наведено омогућава је ступио на снагу у јуну 2016.године и од тада се примењује. Подаци из матичних књига се прибављају службеним путем. Приликом подношења захтева за пасош подносилац је дужан да потпише изјаву да је сагласан да се потребни подаци прибаве на тај начин. Законски рок за размену података из службених евиденција је петнаест дана. Детаљи о подношњу захтева за пасош се могу наћи овде.

И поред наведеног, подносилац захтева за пасош, уколико жели, може да поднесе извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије не старије од годину дана. У том случају процес решавања захтева за пасош биће краћи за период прибављања података служебним путем.

Држављанима Србије који подносе захтев за пасош и том приликом се изјасне да се  подаци из матичних књига прибаве службеним путем, Генерални конзулат препоручује да понесу са собом стара документа уколико истим располажу. Подаци из тих докумената ће се искористити ради потпунијег подношења захтева. 

Генерални конзулат напомиње да држављани Србије који планирају да путују у Србију током летњих месеци и који желе у месту пребивалишта да поднесу захтев за издавање новог пасоша могу добити исти по убрзаном поступку. Том приликом је потребно да се предочи доказ о боравку у иностранству, односно САД (зелена карта или важећа америчка виза).