Printer Friendly Version KONKURS ZA PROJEKTE KULTURE @ 25 January 2017 06:09 PM

Ministratsvo kulture i informisanja Republike Srbije je raspisalo konkurs za finasiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2017. godini. Cilj konkursa je podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Na konkursu će biti podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučnoistraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Rok za prijavu na konkurs je 28. februar 2017.godine. Konkurs i detalje u vezi sa učešćem možete naći ovde.