Printer Friendly Version ОГЛЕДАЛО: МАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА ШАЛТЕРИМА @ 9 August 2016 07:56 PM

Лист српске дијаспоре “Огледало“ је објавио чланак у вези са применом одредби новог Закона о управном поступку. Преносимо део текста:

Од јуна ове године у Србији су ступиле на снагу законске одредбе које омогућавају грађанима да приликом подношења захтева подносе много мање докумената него што је то било до сада. Обратили смо се Генералном конзулату у Чикагу и тим поводом конзул-жеран Дејан Радуловић је изјавио:

“Ово је значајна новина за грађане Републике Србије да приликом продношења већег броја захтева више не морају да прилажу пратеће документе са подацима које већ органи управе поседују у својим евиденцијама. О овоме се веома дуго причало и расправљало, посебно у дијаспори, и ево управо овим Законом то је постала реалност. Наиме, Закон је приморао органе управе да међусобно размењују податке из службених евиденција и на тај начин растерете грађане прибављања докумената, као и грађане и органе сувишних и непотребних процедура.

Ово практично значи да држављани Републике Србије више не морају приликом подношења захтева за пасош да прилажу документа као што су уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Податке о томе ће службеним путем прибавити надлежни орган за решавање захтева о издавању пасоша. Подносилац захтева за пасош је потребно да поседује документ за идентификацију као што су претходни пасош, лична карта. Поред тога, потребно је том приликом потписати изјаву којом подносилац захтева даје сагласност да се наведени подаци прибаве службеним путем. Тиме је грађанима, посебно онима који бораве у иностранству, значајно олакшано подношење захтева за пасош, јер више не морају да прибављају дата документа из земље па ће тиме уштедети на времену али и у новцу с обзиром да неће морати да плаћају таксе за издавање наведених докумената. Законом је предвиђен рок од петнаест дана за прибављање докумената службеним путем, што ће се наравно за толико или мање одразити и на укупно време за решавање поднетог захтева.

Веома често нам се обраћају наши држављани који су дошли у САД пре неколико деценија и не поседују ниједан од докумената издат од стране Републике Србије. Неретко, многи нису ни сигурни да ли су уопште држављани Србије јер су земљу напустили у време бивше Југославије. Конзулат ће пружити помоћ свим грађанима који се обрате као би се утврдиле чињенице посебно оне у вези са држављанством. У таквим случајевима могу да нам помогну и стара документа, тако да је наш савет и препорука грађанима који су давно напустили Србију да приликом доласка у Конзулат ипак понесу и стара документа која ће нам помоћи у утврђивању података битним за подношење и решавање захтева.

Право је сваког држављанина да самостално одлучи да ли ће документа сам прибавити или ће се определити за опцију да то у његово име учине надлежни органи.

Прибављање података службеним путем се односи и на друге конзуларне услуге као што су уписи деце у матичне књиге рођених, пријаве брака, као и захтеви у вези са регулисањем питања држављанства Републике Србије.”