Printer Friendly Version OGLEDALO: MANJE DOKUMENATA NA ŠALTERIMA @ 9 August 2016 07:53 PM

List srpske dijaspore “Ogledalo“ je objavio članak u vezi sa primenom odredbi novog Zakona o upravnom postupku. Prenosimo deo teksta:

Od juna ove godine u Srbiji su stupile na snagu zakonske odredbe koje omogućavaju gradjanima da prilikom podnošenja zahteva podnose mnogo manje dokumenata nego što je to bilo do sada. Obratili smo se Generalnom konzulatu u Čikagu i tim povodom konzul-žeran Dejan Radulović je izjavio:

“Ovo je značajna novina za građane Republike Srbije da prilikom prodnošenja većeg broja zahteva više ne moraju da prilažu prateće dokumente sa podacima koje već organi uprave poseduju u svojim evidencijama. O ovome se veoma dugo pričalo i raspravljalo, posebno u dijaspori, i evo upravo ovim Zakonom to je postala realnost. Naime, Zakon je primorao organe uprave da medjusobno razmenjuju podatke iz službenih evidencija i na taj način rasterete gradjane pribavljanja dokumenata, kao i gradjane i organe suvišnih i nepotrebnih procedura.

Ovo praktično znači da državljani Republike Srbije više ne moraju prilikom podnošenja zahteva za pasoš da prilažu dokumenta kao što su uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rodjenih. Podatke o tome će službenim putem pribaviti nadležni organ za rešavanje zahteva o izdavanju pasoša. Podnosilac zahteva za pasoš je potrebno da poseduje dokument za identifikaciju kao što su prethodni pasoš, lična karta. Pored toga, potrebno je tom prilikom potpisati izjavu kojom podnosilac zahteva daje saglasnost da se navedeni podaci pribave službenim putem. Time je gradjanima, posebno onima koji borave u inostranstvu, značajno olakšano podnošenje zahteva za pasoš, jer više ne moraju da pribavljaju data dokumenta iz zemlje pa će time uštedeti na vremenu ali i u novcu s obzirom da neće morati da plaćaju takse za izdavanje navedenih dokumenata. Zakonom je predvidjen rok od petnaest dana za pribavljanje dokumenata službenim putem, što će se naravno za toliko ili manje odraziti i na ukupno vreme za rešavanje podnetog zahteva.

Veoma često nam se obraćaju naši državljani koji su došli u SAD pre nekoliko decenija i ne poseduju nijedan od dokumenata izdat od strane Republike Srbije. Neretko, mnogi nisu ni sigurni da li su uopšte državljani Srbije jer su zemlju napustili u vreme bivše Jugoslavije. Konzulat će pružiti pomoć svim gradjanima koji se obrate kao bi se utvrdile činjenice posebno one u vezi sa državljanstvom. U takvim slučajevima mogu da nam pomognu i stara dokumenta, tako da je naš savet i preporuka građanima koji su davno napustili Srbiju da prilikom dolaska u Konzulat ipak ponesu i stara dokumenta koja će nam pomoći u utvrdjivanju podataka bitnim za podnošenje i rešavanje zahteva. 

Pravo je svakog državljanina da samostalno odluči da li će dokumenta sam pribaviti ili će se opredeliti za opciju da to u njegovo ime učine nadležni organi.

Pribavljanje podataka službenim putem se odnosi i na druge konzularne usluge kao što su upisi dece u matične knjige rodjenih, prijave braka, kao i zahtevi u vezi sa regulisanjem pitanja državljanstva Republike Srbije.”