Printer Friendly Version POSETA UČENIKA WAYLAND ACADEMY @ 9 February 2015 07:12 PM

Učenici srednje škole “Wayland Academy” iz Beaver Dam, savezna država Wisconsin, su bili gosti Generalnog konzulata Republike Srbije u Čikagu.

Učenici su imali priliku da saznaju više o Srbiji kroz prezentaciju i razgovor sa predstavnicima Generalnog konzulta, odnosima Srbije sa drugim zemljama i aktivnostima na međunarodnom planu. 

Poseta je organizovana povodom učešća učenika u programu UN Model.