Printer Friendly Version UNIVERZITET INDIJANE: OKRUGLI STO O VELIKOM RATU @ 7 November 2014 10:10 PM

Okrugli sto o Prvom svetskom ratu pod naslovom “An unsolved Business: The Legacy of the Great War” održan je 4. novembra 2014.godine na Univerzitetu Indijane u Blumingtonu.  Učesnici okruglog stola su, pored domaćina na čelu sa predsednikom Univerziteta Michael McRobbie, bili ambasadori Australije, Austrije i Bugarske u SAD, generalni konzuli Francuske, Velike Britanije i Belgije, predstavnici ambasada Nemačke i Italije u Vašingtonu, kao i bivši senator iz Indijane Richard Lugar i bivši kongresmen iz Indijane Lee H. Hamilton, inače sada profesori na Univerzitetu. Predstavnik Republike Srbije na okruglom stolu je bio konzul-žeran Dejan Radulović. Učesnici skupa su govorili o učešću svojih zemalja u Prvom svetskom ratu kao i ostavštini i posledicama Velikog rata.