Printer Friendly Version SOFA: UČEŠĆE SRPSKE UMETNICE @ 7 November 2014 09:47 PM

Umetnik iz Beograda Milica Jocić Knežević je učesnik prestižnog sajma savremene umetnosti SOFA (Skulptura, objekti, funkcionalna umetnost i dizajn) u Čikagu koji se održava u Navy Pear Festival Hall od 7. do 9. novembra 2014.godine. “Analytic Concept of Breaking up the Game into Larger or Smaller Operations” (‘Analitički koncept razbijanja igre u veće ili manje operacije’) je naziv grafičke kompozicije kojim je umetnica iz Beograda predstavljena na sajmu. Navedeni rad je nagrađen 2013.godine u Italiji. Tokom boravka u Čikagu, Milica Jocić Knežević je posetila i Generalni konzulat Srbije.