Printer Friendly Version УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ СА ВАЖЕЋОМ АМЕРИЧКОМ ВИЗОМ @ 7 November 2014 09:20 PM

Страни држављани који имају важећу америчку визу или регулисан боравак у САД (зелена карта) могу да уђу у Републику Србију без визе и бораве најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци. Виза мора бити важећа све време боравка у Републици Србији. Такође, страни држављани који имају важећу шенгенску визу, визу Велике Британије или визу осталих држава чланица Европске Уније  могу да уђу у Републику Србију без визе и бораве најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци. Наведена могућност уласка у Републику Србију без визе важи од 8.новембра 2014. и иста се не односи на стране држављане који су носиоци путних листова или путних исправа за избеглице и странце.