Printer Friendly Version PARLAMENTARNI IZBORI U R.SRBIJI 2014 - JAVNI OGLAS @ 4 February 2014 05:52 PM

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE U ČIKAGU OBJAVLJUJE

J A V N I  O G L A S

POVODOM PARLAMENTARNIH IZBORA U REPUBLICI SRBIJI
16.MARTA 2014. GODINE.


Pozivaju se državljani Republike Srbije sa boravkom u SAD, na jurisdikcionom području Generalnog konzulata u Čikagu da se prijave radi glasanja u SAD, odnosno radi upisa na poseban izvod iz biračkog spiska za glasače koji borave u inostranstvu. Prijave će se primati najkasnije do 21. februara 2014. godine.

Napominjemo da je, shodno propisima, neophodno podneti novu prijavu, bez obzira na prijave podnete ranije radi učešća na prethodnim izborima.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.  Popunjen i potpisan formular, zajedno sa kopijom važećeg biometrijskog pasoša, lične karte ili vozačke dozvole Republike Srbije potrebno je dostaviti Generalnom konzulatu u Čikagu poštom, faksom ili e-mailom.

Adresa: Consulate General of the Republic of Serbia
            201 E Ohio Str. Suite 200
            Chicago, IL  60611
Fax: (312) 670-6787
E-mail: info@scgchicago.org

Generalni konzulat će, po dobijanju konačnog biračkog spiska od Republičke izborne komisije, uputiti pozive za glasanje.

Više informacija o glasanju u inostranstvu možete naći ovde.