Printer Friendly Version Program učenja srpskog jezika na daljinu @ 21 May 2013 09:50 PM

Centar za srpski kao strani jezik ima dugu tradiciju u podučavanju studenata, a diplome koje polaznici dobijaju po završetku kursa međunarodno su priznate. Pored nastave jezika, polaznici se kroz program učenja srpskog kao stranog jezika, upoznaju i sa osnovama srpske kulture i istorije.


Detaljnije informacije o programu dostupne su na sajtu