Printer Friendly Version Putne isprave @ 19 September 2012 10:13 AM

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu može da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

 

IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

NESTANAK PASOŠA

IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 

URUČENJE PASOŠA


 

IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Generalni konzulat. Podnošenje zahteva i uzimanje biometrijskih podataka (fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju) traje do 30 minuta. Neophodno je zakazati termin za podnošenje zahteva za pasoš na telefon 312 670-6707, lokal 108.

Neophodna dokumenta za izdavanje biometrijskog pasoša

 1. Dokument za identifikaciju izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije: biometrijski pasoš, plavi pasoš SRJ, lična karta ili vozačka dozvola. Ukoliko podnosilac zahteva ne poseduje nijedan od navedenih dokumenata izdat od strane nadležnog organa u Republici Srbiji, neophodno je podneti važeći američki identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, zelena karta).
 2. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana, samo prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša. 
 3. Originalni izvod iz matične knjige rođenih  izdat u Republici Srbiji, samo prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kod svakog narednog biometrijskog pasoša, izvod je potreban jedino ako je došlo do promene ličnih podataka.

Naši građani koji već poseduju biometrijski pasoš R. Srbije kada dođu na zakazani termin radi uzimawa biometrijskih podataka potrebno je da sa sobom ponesu postojeći biometrijski pasoš i američki identifikacioni dokument (zelena karta, vozačka dozvola ili drugi zvanični dokument sa fotografijom).

Naši građani koji ne poseduju biometrijski pasoš R. Srbije potrebno je da uz pomenute dokumente donesu još i izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije i izvod iz matične knjige državljana R. Srbije. Pomenuta dokumenta (pod tačkom 2 i 3) mođe pribaviti i nadležni organ za izdavanje pasoša uz saglasnost podnosioca zahteva, što može produžiti rok čekanja novog pasoša. U tu svrhu potpisuje se odgovarajuća izjava prilikom podnošenja zahteva.  

Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Izjavu možete pogledati ovde. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i kada je jedan roditelj strani državljanin, pogledajte ovde. Potpis roditelja na izjavi treba da bude overen od strane Notary Public a potom overen štambiljem Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents. Prilikom podnošenja zahteva za maloletno dete, roditelji moraju da se identifikuju dokumentom kao što su važeći srpski pasoš ili lična karta.

Troškovi zahteva za izdavanje novog pasoša iznose ukupno 76 dolara.

Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca. Pasoši se izrađuju u Republici Srbiji. Pasoš se preuzima lično, dolaskom u Generalni konzulat pošto se prethodno dobije obaveštenje da je biometrijski pasoš dostavljen Generalnom konzulatu radi uručenja.

Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju ovlašćeno lice je potrebno da donese sledeće:

 • ovlašćenje (ovlašćenje mora da bude napisano na srpskom jeziku i overeno ispred notara. Uzorak ovlašćenja možete pogledati ovde)
 • pasoš podnosioca zahteva (radi poništenja)
 • važeći pasoš ovlašćenog lica.

Državljani Srbije koji borave u udaljenim državama i dalekim destinacijama u odnosu na Čikago ne moraju da ponovo dolaze u Čikago radi preuzimanja pasoša. Prilikom podnošenja zahteva može se ovlastiti Generalni konzulat da se novi pasoš dostavi poštom a u tu svrhu će podnosilac zahteva obezbediti kovertu sa plaćenom poštarinom. Dostavljanje pasoša putem pošte se vrši na odgovornost podnosioca zahteva.

Generalni konzulat nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

 • decu rođenu u SAD dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno ne upišu u matiču knjigu rođenih u Republici Srbiji.
 • koja zaključe brak u SAD i promene prezime, dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama venčanih u Republici Srbiji. klikni


NESTANAK PASOŠA 
                             

U slučaju gubitka ili  krađe biometrijskog pasoša Republike Srbije, neophodno je prijaviti nestanak pasoša američkoj policiji i o tome dobiti potvrdu/izveštaj. Nakon toga se u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Čikagu može pokrenuti procedura za proglašavanje nestalog pasoša nevažećim i podneti lično zahtev za izdavanje novog pasoša ili putnog lista za povratak u Republiku Srbiju.

I  Za izdavanje novog pasoša neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.
 2. Izveštaj policije o nestanku pasoša
 3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)
 4. Ukupna konzularna taksa za rešenje o proglašenju pasoša nevažećim (31,00 dolara) i izdavanje novog pasoša (76,00 dolara) u iznosu od 112,00 dolara može se platiti isključivo u gotovini ili Money Orderom.  

II   Za izdavanje putnog lista neophodno je  priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Generalni konzulat službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom.
 2. Izveštaj policije o nestanku pasoša
 3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)
 4. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
 5. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)
 6. Konzularna taksa u iznosu od 63,00 dolara se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om.
 7. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Ukoliko se zahtev šalje poštom, isti treba da bude potpisan pred notarom od strane oba roditelja.

Generalni konzulat preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.

  
IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u Republiku Srbiju i važi mesec dana od dana izdavanja.
Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučejevima propisanim Zakonom.

Zahtev za izdavanje putnog lista se mora podneti lično, dolaskom u Generalni Konzulat Republike Srbije u Čikagu ili putem pošte.

Neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Generalni konzulat službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom.
 2. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
 3. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)
 4. Konzularna taksa u iznosu od 63,00 dolara se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om
 5. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Ukoliko se zahtev šalje poštom, isti treba da bude potpisan pred notarom od strane oba roditelja.

Generalni konzulat preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 

 

Pitanje: Da li prilikom podnošenja zahteva za pasoš treba da podnesem izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije?
Odgovor Generalnog konzulata: U skladu sa odredbama novog Zakona o upravnom postupku, koje su stupile na snagu 8.juna 2016.godine, nije više obavezno da se uz zahtev za izdavanje pasoša podnosi izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu. Podatke iz navedenih dokumenata je u obavezi da pribavi nadležni organ za izdavanje pasoša uz vašu saglasnost. Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka službenim putem ćete potpisati u Generalnom konzulatu prilikom podnošenja zahteva za pasoš.

Pitanje: Da li postoji rok za pribavljanje podataka službenim putem i da li će se to odraziti na vreme za koje ću dobiti pasoš? 
Odgovor Generalnog konzulata: Zakonski rok za pribavaljanje podataka neophodnih za rešavanje zahteva za pasoš službenim putem je 15 dana. Morate računati da će se za to ili kraće vreme produžiti proces rešavanja vašeg zahteva za pasoš.    

Pitanje: Da li se naplaćuje dodatna taksa za pribavljanje neophodnih podataka službenim putem prilikom podnošenja zahteva za pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Dodatna konzularna taksa se ne naplaćuje za pribavljanje neophodnih podataka službenim putem. Organi državne uprave su dužni da razmenjuju podatke iz službenih evidencija i u tu svrhu se ne naplaćuje taksa. Prilikom podnošenja zahteva za pasoš je potrebno platiti samo propisanu konzularnu taksu za izdavanje pasoša.

Pitanje: Već sam pribavio izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu. Da li navedena dokumenta mogu da podnesem uz zahtev za izdavanje pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Stvar je vašeg izbora da li prilikom podnošenja zahteva za pasoš želite da podneste na uvid navedena dokumenta.  Ukoliko ih već posedujete, preporučujemo da ih doneste jer ćete na taj način skratiti proces rešavanja vašeg zahteva za vreme koje bi bilo potrebno da se neophoni podaci pribave službenim putem.

Pitanje: Već posedujem biometrijski pasoš. Interesuje me šta mi je potrebno od dokumenata da bi dobio novi pasoš.
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da već posedujete biometrijski pasoš prilikom podnošenja zahteva za izdavanje novog pasoša potrebno je da donesete na uvid pasoš koji već posedujete i platite propisanu konzularnu taksu.

Pitanje: Pošto sam dvojni državljanin ne posedujem pasoš Republike Srbije ali imam važeću biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije. Interesuje me šta mi je potrebno od dokumenata da bi podneo zahtev za pasoš Republike Srbije.
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da već posedujete biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša potrebno je da donesete na uvid navedenu ličnu kartu i platite propisanu konzularnu taksu.

Pitanje: Ne posedujem ni jedan važeći identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. Da li je moguće podneti zahtev za izdavanje pasoša na osnovu važećeg američkog identifikacionog dokumenta?
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da ne posedujete nijedan važeći identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije (pasoš, lična karta, vozačka dozvola) vaš identitet se može utvrditi na osnovu važećeg američkog dokumenta kao što su pasoš, vozačka dozvola, zelena karta. Istovremeno bilo bi od koristi da sa sobom ponesete stare dokumente izdate u Srbiji, poput plavog pasoša SRJ i druge zbog podataka koje isti sadrže.

Pitanje: U Ameriku sam došao pre nekoliko decenija u vreme bivše Jugoslavije. Interesuje me da li i na koji način mogu da dobijem srpski pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš Republike Srbije može dobiti svaki državljanin Republike Srbije, jedino ukoliko ne postoje zakonom predvidjene smetnje. Ukoliko pouzdano znate da ste državljanin Republike Srbije zahtev za pasoš možete podneti u Generalnom konzulatu. Ukoliko niste sigurni da ste državljanin Republike Srbije sugerišemo vam da kontaktirate Generalni konzulat koji će vam pomoći ili uputiti na način na koji se može utvrditi činjenica državljanstva.      

Pitanje: U mojim dokumentima nema JMBG (jedinstveni matični broj gradjanina). Da li to može biti prepreka da podnesem zahtev za izdavanje pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za pasoš možete podneti i bez JMBG. Ukoliko se u postupku rešavanja zahteva utvrdi da zaista nemate JMBG, isti će vam biti odredjen i upisan u novi pasoš.

Pitanje: Posedujem plavi pasoš SR Jugoslavije na kojem piše da važi do 15.avgusta 2021. Interesuje me da li sa tim pasošem mogu da putujem?
Odgovor Generalnog konzulata: Sa navedenim pasošem ne možete da putujete bez obzira na datum važenja koji je upisan u pasošu. Tzv. plavi pasoši su prestali da važe 31.decembra 2011.godine. Savetujemo vam da podnesеte zahtev za izdavanje novog biometrijskog pasoša.

Pitanje: S obzirom da boravim u Kaliforniji molim da me obavestite gde u SAD mogu da podnesem zahtev za biometrijski pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti u bilo kom od tri diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u SAD. To su: Ambasada u Vašingtonu i generalni konzulati u Njujorku i Čikagu. Za ostale konzularne usluge neophodno je da se obratite nadležnom predstavništvu u skladu sa jurisdikcijom.

Pitanje: S obzirom da boravim u Arizoni da li postoji neki drugi način da se podnese zahtev za biometrijski pasoš osim ličnog dolaska?
Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za pasoš mora da se podnese lično jer se prilikom podnošenja zahteva preuzimaju biometrijski podaci (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija).

Pitanje: Boravim u SAD dugi niz godina i interesuje me na koji način mogu da pribavim izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu iz Srbije?
Odgovor Generalnog konzulata: Dokumenta se mogu pribaviti na jedan od sledećih načina:
- lično, ukoliko putujete u Srbiju;
- preko rođaka ili prijatelja koji bi trebalo da kontaktiraju nadležnog matičara i provere da li u vaše ime mogu da podignu dokumenta. U nekim opštinama dokumenta se mogu naručiti iz Srbije i putem pošte ili online;
- preko Generalnog Konzulata – pogledajte na sajtu: Ostale konzularne usluge/Pribavljanje dokumenata iz Srbije;
- preko nekoliko portala iz Srbije, preko kojih dokumenta možete naručiti online -    http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Pitanje: Na sajtu sam pročitao da je potrebno da priložim izvod iz matične knjige rodjenih izdat od organa Republike Srbije. S obzirom da sam rodjen u Hrvatskoj da li prihvatate hrvatski izvod iz matične knjige rodjenih?

Odgovor Generalnog konzulata: Prilikom podnošenja zahteva za pasoš ne može se podneti izvod iz matične knjige rodjenih izdat od nadležnih organa bivših jugoslovenskih republika. Potrebno je podneti izvod izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije. 

Pitanje: Da li je neophodno da dolazim u Čikago radi preuzimanja biometrijskog pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Neophodno je da dodjete u Čikago da lično preuzimete pasoš. Postoji zakonska mogućnost da date ovlašćenje licu koje u vaše ime može da preuzme pasoš. To je regulisano članom 32 Zakona o putnim ispravama, koji glasi: “Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno, zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti“.  

Pitanje: Da li postoji određeno vreme u koje se može preuzeti biometrijski pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Biometrijski pasoši se uručuju svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova. Napominjemo da Generalni konzulat ne prima stranke u dane srpskih i američkih praznika. Informaciju o praznicima kada je Generalni konzulat zatvoren možete naći na naslovnoj strani ovog sajta.

Pitanje: Zahtev za biometrijski pasoš sam podneo u Ambasadi u Vašingtonu. Da li novi pasoš mogu da podignem u Generalnom konzulatu Srbije u Čikagu?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš možete da preuzmete jedino u predstavništvu u kome ste i podneli zahtev. S obzirom da ste podneli zahtev u Vašingtonu, pasoš se može preuzeti isključivo u Vašingtonu.

Pitanje: Zahtev za biometrisjki pasoš sam podneo u Generalnom konzulatu u Čikagu. Putujem u Srbiju pa me interesuje da li bih mogao tamo da podignem moj novi pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da ste podneli zahtev u Generalnom konzulatu u Čikagu, pasoš se može preuzeti isključivo u Čikagu.

Pitanje: Podneo sam zahtev za pasoš za maloletnog sina. Da li je potrebno da njega dovodim u Generalni konzulat radi preuzimanja pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš za maloletno dete preuzima roditelj koji je podneo zahtev. Nije potrebno da sina dovodite u Generalni konzulat. Tom prilikom, neophodno je da poneste vaš pasoš, radi identifikacije, i pasoš vašeg sina radi poništenja istog.

Pitanje: Prilikom podnošenja zahteva za biometrijski pasoš da li će Generalni konzulat zadržati moj sadašnji pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Generalni konzulat ne zadržava pasoš već vam isti vraća nakon podnošenja zahteva.

Pitanje: Prilikom preuzimanja biometrijskog pasoša da li će Generalni konzulat zadržati moj sadašnji pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Generalni konzulat ne zadržava pasoš. Isti se poništava i vraća vam se prilikom uručenja biometrijskog pasoša.

 

 

URUČENJE PASOŠA

 
Ovo je pregled pristiglih pasoša u Generalni konzulat koji su spremni za uručenje podnosiocima.   
Ukoliko se broj Vašeg zahteva nalazi na donjoj listi, to znači da je Vaš pasoš isporučen Generalnom konzulatu i da isti možete preuzeti. Napominjemo da broj Vašeg zahteva možete naći u potvrdi o podnetom zahtevu koja Vam je izdata prilikom podnošenja zahteva za pasoš.
 
Prilikom preuzimanja pasoša neophodno je lično prisustvo lica na čije ime glasi pasoš. Potrebno je doneti potvrdu o podnetom zahtevu i postojeći pasoš radi poništenja. 
 
Pasoš za maloletna lica preuzima jedan od roditelja. Ukoliko je zahtev podneo jedan roditelj uz pisanu saglasnost drugog, pasoš preuzima roditelj koji je podneo zahtev. Maloletno lice nije potrebno da bude prisutno.   
 
Podnosioci zahteva sa udaljenih destinacija u SAD koji su ovlastili Generalni konzulat da se novi pasoš dostavi poštom, ukoliko postojeći pasoš nisu ostavili u Generalnom konzulatu prilikom podnošenja zahteva, neophodno je da isti dostave poštom radi poništenja. Po prijemu starog pasoša, Generalni konzulat će stari pasoš poništiti i isti dostaviti sa novim u koverti koja je obezbeđena tokom podnošenja zahteva. 
 
Za dodatna pitanja u vezi sa uručenjem pasoša, kontaktirajte Generalni konzulat na info@scgchicago.org ili na telefon 312 670 6707.
 
21. januar 2020
 
6089 6608 6639 6660 6675 6686 6703 6723
6457 6614 6640 6661 6676 6688 6704 6726
6474 6616 6642 6662 6677 6689 6705 6733
6481 6627 6643 6663 6678 6690 6710  
6512 6629 6645 6664 6679 6691 6711  
6566 6630 6646 6665 6680 6693 6712  
6574 6632 6647 6668 6681 6694 6715  
6575 6633 6657 6671 6682 6696 6716  
6598 6634 6658 6672 6683 6698 6719  
6600 6638 6659 6674 6684 6699 6722  
 
31. decembar 2019
 
6320 6542 6571 6596 6611 6623 6651
6391 6551 6573 6597 6612 6624 6652
6394 6553 6584 6601 6613 6625 6653
6453 6555 6586 6602 6615 6628 6655
6486 6557 6587 6603 6617 6631  
6507 6558 6588 6604 6618 6636  
6535 6562 6589 6605 6619 6637  
6536 6565 6590 6606 6620 6644  
6537 6567 6591 6607 6621 6648  
6539 6568 6592 6610 6622 6649  
 
17 decembar 2019
 
5657 6479 6503 6522 6533 6550 6572 6593
6366 6482 6504 6523 6540 6552 6576 6594
6389 6483 6506 6524 6541 6554 6577 6599
6390 6484 6508 6525 6543 6556 6578  
6393 6491 6511 6526 6544 6559 6579  
6418 6494 6513 6527 6545 6561 6580  
6420 6498 6514 6529 6546 6563 6581  
6450 6499 6516 6530 6547 6564 6582  
6456 6500 6520 6531 6548 6569 6583  
6478 6502 6521 6532 6549 6570 6585  
 
05 decembar 2019
 
5918 6441 6464 6480 6497
5998 6443 6465 6485 6501
6143 6444 6466 6487 6505
6382 6445 6467 6488 6509
6408 6446 6468 6489 6510
6417 6447 6469 6490 6517
6432 6454 6471 6492 6518
6436 6455 6472 6493 6519
6438 6458 6473 6495  
6440 6462 6477 6496  
 
22 novembar 2019
 
5400 6354 6396 6419 6431 6459
5648 6371 6398 6422 6433 6460
5660 6372 6403 6423 6434 6461
5898 6375 6404 6424 6435 6463
6284 6376 6406 6425 6437  
6285 6377 6407 6426 6439  
6306 6385 6412 6427 6442  
6312 6386 6414 6428 6448  
6314 6392 6415 6429 6449  
6343 6395 6416 6430 6452  
 
13 novembar 2019
 
5897 6336 6356 6370 6401
5899 6337 6357 6378 6402
6288 6338 6358 6379 6405
6298 6339 6360 6380 6409
6309 6342 6361 6383 6410
6315 6344 6362 6387 6411
6318 6346 6363 6388 6413
6319 6348 6364 6397 6421
6321 6349 6365 6399  
6334 6350 6368 6400  
 
07 novembar 2019
 
6093 6276 6297 6326 6359
6100 6279 6300 6328 6367
6208 6281 6301 6329 6369
6232 6282 6302 6335 6373
6265 6286 6303 6340 6374
6266 6289 6305 6345 6381
6271 6291 6311 6347 6384
6272 6293 6316 6351  
6273 6295 6317 6352  
6274 6296 6325 6353  
 
29. oktobar 2019
 
5857 6146 6179 6202 6219 6239 6257 6278 6310
5866 6148 6184 6203 6220 6240 6258 6280 6313
6063 6152 6185 6204 6221 6241 6259 6283 6322
6064 6160 6188 6205 6223 6243 6261 6287 6323
6108 6161 6189 6210 6225 6244 6264 6290 6324
6109 6162 6190 6212 6226 6250 6267 6292 6327
6119 6165 6193 6213 6227 6252 6268 6294 6330
6120 6169 6195 6215 6230 6253 6269 6299 6331
6131 6174 6196 6216 6231 6254 6275 6304 6332
6136 6175 6200 6217 6238 6256 6277 6307 6333
 
15. oktobar 2019
 
5773 6140 6197 6234 6249
5847 6144 6198 6235 6251
6085 6145 6206 6236 6255
6090 6155 6207 6237 6262
6091 6163 6209 6241 6263
6096 6164 6222 6242 6270
6099 6172 6224 6245  
6101 6178 6228 6246  
6124 6181 6229 6247  
6129 6194 6233 6248  
 
08. oktobar 2019
 
5399 6105 6139 6167 6186
5772 6112 6147 6168 6187
6009 6114 6149 6170 6191
6059 6115 6150 6171 6192
6072 6117 6151 6173 6199
6076 6121 6153 6176 6201
6082 6125 6154 6177  
6086 6130 6157 6180  
6092 6132 6159 6182  
6104 6138 6166 6183  
 
26. septembar 2019.
 
5952 6037 6057 6102 6135
5954 6038 6060 6110 6137
6004 6040 6066 6116 6141
6006 6041 6067 6122 6142
6007 6044 6077 6123 6156
6010 6048 6078 6126 6158
6013 6049 6079 6127  
6014 6052 6080 6128  
6019 6053 6081 6133  
6020 6054 6095 6134  
 
16. septembar 2019. 
 
4822 5992 6025 6055 6084 6113
5358 5993 6026 6058 6087 6118
5643 5994 6028 6061 6088  
5942 5996 6029 6068 6094  
5943 5999 6032 6069 6097  
5976 6002 6033 6070 6098  
5986 6003 6034 6071 6103  
5988 6015 6035 6073 6106  
5989 6021 6050 6074 6107  
5991 6024 6051 6075 6111  
 
04. septembar 2019.
 
5272 5961 5984 6046
5507 5962 5985 6047
5512 5963 5987 6056
5579 5964 6008 6062
5762 5970 6030 6065
5846 5972 6031  
5881 5973 6039  
5891 5974 6042  
5905 5980 6043  
5957 5981 6045  
 
27. avgust 2019.
 
5028 5978 6022
5677 5979 6023
5883 5983  
5884 6001  
5915 6005  
5920 6011  
5924 6012  
5939 6016  
5966 6017  
5977 6018  
 
20. avgust 2019. 
 
5336 5803 5872 5930 5941 5958 5995
5488 5831 5886 5931 5944 5959 5997
5489 5834 5909 5932 5945 5960  
5516 5835 5917 5933 5946 5965  
5650 5838 5923 5934 5948 5967  
5664 5840 5925 5935 5949 5968  
5796 5854 5926 5936 5950 5969  
5797 5868 5927 5937 5951 5971  
5798 5869 5928 5938 5955 5975  
5799 5871 5929 5940 5956 5982  
 
08. avgust 2019.
 
5177 5791 5823 5845 5870 5901 5916
5239 5792 5824 5848 5876 5902 5919
5640 5794 5825 5850 5879 5903 5921
5717 5806 5826 5851 5880 5906 5922
5719 5810 5827 5855 5882 5907  
5752 5812 5828 5856 5885 5908  
5757 5815 5830 5861 5890 5910  
5764 5816 5832 5862 5892 5911  
5770 5817 5836 5863 5893 5912  
5774 5820 5837 5864 5894 5913  
5782 5821 5839 5865 5896 5914  
 
02. аvgust 2019.
 
5327 5552 5553 5555 5570 5572 5573
5580 5584 5588 5589 5591 5593 5597
5598 5600 5614 5617 5621 5624 5627
5628 5629 5631 5636 5637 5641 5644
5645 5646 5651 5652 5654 5655 5658
5659 5661 5663 5665 5674 5681 5685
5692 5694 5695 5700 5703 5709 5710
5715 5727 5728 5730 5734 5738 5739
5742 5744 5747 5748 5749 5750 5754
5755 5759 5761 5763 5765 5769 5779
5786 5805 5807 5813 5829 5849 5858
5859 5867 5873 5874 5875 5877 5887
5888 5895 5900 5904      
 
26. jul 2019.
 
5312 5532 5560 5689 5785 5819 5843
5426 5541 5567 5701 5787 5822 5844
5525 5542 5575 5718 5795 5833 5852
5527 5543 5576 5723 5801 5841 5853
5531 5551 5619 5736 5809 5842 5860
 
19. jul 2019.
 
5079 5422 5487 5623 5732 5775 5790
5120 5431 5514 5626 5741 5776 5793
5295 5452 5524 5656 5743 5777 5800
5328 5453 5526 5678 5745 5778 5802
5332 5475 5557 5686 5746 5780 5804
5356 5477 5583 5687 5760 5781 5808
5402 5478 5592 5688 5766 5783 5811
5403 5480 5605 5699 5767 5784 5814
5404 5481 5615 5726 5768 5788 5818
5415 5484 5616 5731 5771 5789  
 
08. jul 2019.
 
5337 5387 5407 5438 5504 5672 5735
5347 5388 5408 5439 5506 5673 5737
5349 5391 5409 5441 5508 5704 5740
5351 5395 5413 5459 5558 5711 5751
5352 5396 5414 5500 5578 5729 5756
5357 5406 5421 5503 5618 5733  
 
01. jul 2019.
 
5335 5393 5451 5620 5696 5713 5722
5360 5397 5464 5625 5697 5714 5758
5365 5401 5468 5639 5706 5716  
5368 5427 5505 5668 5708 5720  
5390 5448 5511 5680 5712 5721  
 
26. jun 2019.
 
5194 5343 5383 5494 5642 5682 5707
5315 5346 5424 5495 5669 5683 5724
5322 5361 5445 5509 5670 5684  
5325 5370 5446 5544 5671 5691  
5340 5371 5449 5566 5675 5693  
5341 5372 5457 5594 5676 5698  
5342 5382 5486 5595 5679 5702  
 
14. jun 2019.
 
4274 5313 5394 5493 5582 5630 5662
4935 5373 5398 5498 5585 5632 5666
4936 5375 5429 5501 5599 5634  
5017 5376 5430 5510 5602 5635  
5307 5378 5435 5548 5606 5647  
5308 5379 5444 5556 5609 5649  
5309 5381 5471 5574 5622 5653  
 
06. jun 2019.
 
5152 5292 5323 5538 5568 5586 5607
5262 5296 5472 5539 5569 5601 5608
5264 5300 5482 5562 5581 5604 5613
 
03. jun 2019.
 
4812 5289 5350 5450 5536 5561 5603
5102 5329 5364 5502 5540 5587 5610
5281 5344 5423 5534 5545 5596 5611
            5612
 
28. maj 2019
 
4813 5316 5412 5483 5521 5532 5550
5100 5320 5418 5485 5522 5533 5554
5241 5385 5460 5499 5523 5537 5559
5263 5386 5465 5518 5528 5546 5563
5266 5405 5466 5519 5529 5547 5564
5298 5410 5476 5520 5530 5549 5565
 
22. maj 2019.
 
4467 5198 5253 5362 5458 5496 5497
5016 5204 5255 5417 5461 5474 5515
5042 5242 5256 5442 5462 5479 5517
5056 5245 5271 5447 5467 5490  
5061 5247 5324 5455 5469 5491  
5084 5248 5359 5456 5470 5492  
 
13. maj 2019.
 
4967 5091 5125 5221 5306 5432 5454
5018 5111 5128 5229 5330 5433 5473
5050 5116 5130 5232 5367 5434  
5051 5117 5131 5251 5411 5436  
5052 5121 5136 5258 5419 5437  
5083 5123 5139 5259 5420 5440  
5086 5124 5206 5305 5428 5443  
 
06. maj 2019.
 
5070 5096 5132 5236 5303 5355 5377
5072 5097 5167 5240 5338 5366 5380
5082 5101 5222 5294 5348 5369 5384
5095 5105 5226 5299 5353 5374 5392
 
19. april 2019.
 
5012 5179 5200 5223 5290 5318 5339
5044 5183 5203 5249 5291 5319 5345
5046 5186 5209 5284 5293 5321 5354
5048 5190 5210 5285 5304 5331 5363
5066 5193 5217 5286 5311 5333  
5067 5199 5218 5288 5317 5334  
 
15. april 2019.
 
5006 5035 5071 5168 5260 5276 5297
5009 5036 5098 5171 5261 5277 5301
5021 5038 5140 5172 5267 5278 5302
5030 5039 5144 5176 5268 5279 5310
5031 5043 5163 5246 5269 5280 5314
5032 5045 5165 5252 5274 5282  
5033 5049 5166 5257 5275 5287  
 
09. april 2019.
 
5011 5020 5023 5024 5025 5047 5283
5019            
 
04. april 2019.
 
4995 5107 5156 5181 5213 5230 5244
4996 5135 5157 5184 5214 5231 5250
4997 5138 5158 5191 5219 5233 5254
5014 5151 5162 5201 5224 5234 5273
5015 5153 5173 5205 5225 5237  
5062 5154 5174 5211 5227 5238  
5094 5155 5175 5212 5228 5243  
 
27. mart 2019.
 
4833 4975 4992 5126 5160 5187 5215
4951 4977 5029 5129 5161 5189 5220
4955 4978 5057 5134 5164 5192 5235
4958 4980 5077 5143 5169 5195  
4961 4981 5081 5147 5170 5196  
4964 4984 5092 5148 5178 5197  
4966 4985 5093 5149 5180 5202  
4968 4986 5113 5150 5182 5207  
4973 4989 5119 5159 5185 5208  
 
19. mart 2019.
 
4684 4937 4949 5041 5078 5106 5127
4912 4938 4952 5054 5080 5108 5133
4913 4939 4954 5064 5087 5109 5137
4915 4941 4999 5065 5088 5110 5141
4922 4942 5003 5069 5089 5112 5142
4924 4931 4948 5040 5076 5104 5122
4927 4943 5013 5073 5090 5114 5145
4928 4946 5034 5074 5099 5115 5146
4929 4947 5037 5075 5103 5118  
 
08. mart 2019.
 
4843 4897 4921 4979 5001 5022 5059
4853 4898 4932 4982 5004 5026 5060
4884 4900 4957 4983 5005 5027 5063
4885 4902 4963 4990 5007 5053 5068
4892 4903 4971 4991 5008 5055  
4896 4906 4972 5000 5010 5058  
 
26. februar 2019.
 
4862 4894 4920 4956 4969 4976 4993
4889 4899 4934 4960 4970 4987 4994
4890 4918 4945 4965 4974 4988  
  
20. februar 2019.
 
4807 4858 4863 4872 4919 4940 4953
4856 4859 4868 4874 4925 4944 4959
4857 4861 4871 4882 4930 4950  
 
13. februar 2019.
 
4589 4738 4810 4835 4846 4865 4888
4608 4783 4818 4836 4847 4866 4901
4623 4786 4819 4839 4848 4870 4905
4630 4787 4820 4840 4851 4875 4923
4650 4788 4828 4841 4854 4879 4933
4660 4795 4832 4842 4855 4880  
4661 4804 4834 4845 4864 4887