Printer Friendly Version Carina @ 19 September 2012 10:12 AM

Informacije o carinskim formalnostima u Srbiji

Unos kućnih ljubimacaCARINSKA POTVRDA

Državljani Republike Srbije koji su proveli na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine, oslobodjeni su plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu, do ukupne dinarske protivvrednosti od 5.000,00 evra. Potvrda se ne odnosi na oslobadjanje uvoznih dažbina na uvoz motornog vozila. 

Za izdavanje potvrda o oslobadjanju uvoznih dažbina, potrebno je dostaviti sledeće:

  1. Važeći pasoš R. Srbije
  2. Popunjen zahtev (Formular MS Word ili PDF Format). Potpis podnosioca zahteva je potrebno overiti kod Notary Public, ukoliko se zahtev podnosi putem pošte,
  3. Dokaz o boravku u SAD (zelena karta, vozačka dozvola)
  4. Originalna potvrda firme (na memorandumu) o dužini trajanja zaposlenja, ili
  • Izveštaj (W-2) o plaćenom porezu, ili
  • Izveštaj socijalnog osiguranja o penzijskom stažu ili izveštaj o provedenom radu na osnovu koga je stečeno pravo na penziju.

Konzularna taksa iznosi 186 dolara i plaća se u gotovom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije.

Ako se zahtev šalje poštom, treba priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.  


 Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.