| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu može da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

 

IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

NESTANAK PASOŠA

IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 

URUČENJE PASOŠA


 

IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Generalni konzulat. Podnošenje zahteva i uzimanje biometrijskih podataka (fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju) traje do 30 minuta. Neophodno je zakazati termin za podnošenje zahteva za pasoš na telefon 312 670-6707, lokal 101.

Neophodna dokumenta za izdavanje biometrijskog pasoša

 1. Dokument za identifikaciju izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije: biometrijski pasoš, plavi pasoš SRJ, lična karta ili vozačka dozvola. Ukoliko podnosilac zahteva ne poseduje nijedan od navedenih dokumenata izdat od strane nadležnog organa u Republici Srbiji, neophodno je podneti važeći američki identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, zelena karta).
 2. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana, samo prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša. 
 3. Originalni izvod iz matične knjige rođenih  izdat u Republici Srbiji, samo prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kod svakog narednog biometrijskog pasoša, izvod je potreban jedino ako je došlo do promene ličnih podataka.

Naši građani koji već poseduju biometrijski pasoš R. Srbije kada dođu na zakazani termin radi uzimawa biometrijskih podataka potrebno je da sa sobom ponesu postojeći biometrijski pasoš i američki identifikacioni dokument (zelena karta, vozačka dozvola ili drugi zvanični dokument sa fotografijom).

Naši građani koji ne poseduju biometrijski pasoš R. Srbije potrebno je da uz pomenute dokumente donesu još i izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije i izvod iz matične knjige državljana R. Srbije. Pomenuta dokumenta (pod tačkom 2 i 3) mođe pribaviti i nadležni organ za izdavanje pasoša uz saglasnost podnosioca zahteva, što može produžiti rok čekanja novog pasoša. U tu svrhu potpisuje se odgovarajuća izjava prilikom podnošenja zahteva.  

Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Izjavu možete pogledati ovde. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i kada je jedan roditelj strani državljanin, pogledajte ovde. Potpis roditelja na izjavi treba da bude overen od strane Notary Public a potom overen štambiljem Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents. Prilikom podnošenja zahteva za maloletno dete, roditelji moraju da se identifikuju dokumentom kao što su važeći srpski pasoš ili lična karta.

Troškovi zahteva za izdavanje novog pasoša iznose ukupno 76 dolara ili 82 dolara ukoliko se zahtev podnosi ranije od 7 meseci pre isteka roka važećeg pasoša.

Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca. Pasoši se izrađuju u Republici Srbiji. Pasoš se preuzima lično, dolaskom u Generalni konzulat pošto se prethodno dobije obaveštenje da je biometrijski pasoš dostavljen Generalnom konzulatu radi uručenja.

Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju ovlašćeno lice je potrebno da donese sledeće:

 • ovlašćenje (ovlašćenje mora da bude napisano na srpskom jeziku i overeno ispred notara. Uzorak ovlašćenja možete pogledati ovde)
 • pasoš podnosioca zahteva (radi poništenja)
 • važeći pasoš ovlašćenog lica.

Državljani Srbije koji borave u udaljenim državama i dalekim destinacijama u odnosu na Čikago ne moraju da ponovo dolaze u Čikago radi preuzimanja pasoša. Prilikom podnošenja zahteva može se ovlastiti Generalni konzulat da se novi pasoš dostavi poštom a u tu svrhu će podnosilac zahteva obezbediti kovertu sa plaćenom poštarinom. Dostavljanje pasoša putem pošte se vrši na odgovornost podnosioca zahteva.

Generalni konzulat nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

 • decu rođenu u SAD dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno ne upišu u matiču knjigu rođenih u Republici Srbiji.
 • koja zaključe brak u SAD i promene prezime, dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama venčanih u Republici Srbiji. klikni


NESTANAK PASOŠA 
                             

Nestanak važećeg biometrijskog pasoša Republike Srbije, neophodno je najhitnije prijaviti lokalnoj policiji, a dobijenu potvrdu/izveštaj bez odlaganja dostaviti najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije. Cilj hitnosti donošenja Rešenja o proglašavanju ove putne isprave nevažećom je sprečavanje njene zloupotrebe. Nakon toga može se podneti zahtev za izdavanje novog pasoša ili putnog lista za povratak u Republiku Srbiju.

I  Za izdavanje novog pasoša neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.
 2. Izveštaj policije o nestanku pasoša
 3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)
 4. Ukupna konzularna taksa za rešenje o proglašenju pasoša nevažećim (36,00 dolara) i izdavanje novog pasoša (76,00 dolara) u iznosu od 112,00 dolara može se platiti u gotovini, karticom ili Money Orderom. 

II   Za izdavanje putnog lista neophodno je  priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Generalni konzulat službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom.
 2. Izveštaj policije o nestanku pasoša
 3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)
 4. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
 5. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)
 6. Konzularna taksa u iznosu od 63,00 dolara se može platiti u gotovini, karticom ili Money Order-om.
 7. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Ukoliko se zahtev šalje poštom, isti treba da bude potpisan pred notarom od strane oba roditelja.

Generalni konzulat preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.

  
IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u Republiku Srbiju i važi mesec dana od dana izdavanja.
Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučejevima propisanim Zakonom.

Zahtev za izdavanje putnog lista se mora podneti lično, dolaskom u Generalni Konzulat Republike Srbije u Čikagu ili putem pošte.

Neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Generalni konzulat službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom.
 2. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
 3. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)
 4. Kopiju isteklog pasoša R. Srbije i/ili dokaz da je gubitak važećeg pasoša prijavljen lokalnoj policijii.  
 5. Konzularna taksa u iznosu od 63,00 dolara se može platiti u gotovini, karticom ili Money Order-om
 6. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Ukoliko se zahtev šalje poštom, isti treba da bude potpisan pred notarom od strane oba roditelja.

Generalni konzulat preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 

 

Pitanje: Da li prilikom podnošenja zahteva za pasoš treba da podnesem izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije?
Odgovor Generalnog konzulata: U skladu sa odredbama novog Zakona o upravnom postupku, koje su stupile na snagu 8.juna 2016.godine, nije više obavezno da se uz zahtev za izdavanje pasoša podnosi izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu. Podatke iz navedenih dokumenata je u obavezi da pribavi nadležni organ za izdavanje pasoša uz vašu saglasnost. Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka službenim putem ćete potpisati u Generalnom konzulatu prilikom podnošenja zahteva za pasoš.

Pitanje: Da li postoji rok za pribavljanje podataka službenim putem i da li će se to odraziti na vreme za koje ću dobiti pasoš? 
Odgovor Generalnog konzulata: Zakonski rok za pribavaljanje podataka neophodnih za rešavanje zahteva za pasoš službenim putem je 15 dana. Morate računati da će se za to ili kraće vreme produžiti proces rešavanja vašeg zahteva za pasoš.    

Pitanje: Da li se naplaćuje dodatna taksa za pribavljanje neophodnih podataka službenim putem prilikom podnošenja zahteva za pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Dodatna konzularna taksa se ne naplaćuje za pribavljanje neophodnih podataka službenim putem. Organi državne uprave su dužni da razmenjuju podatke iz službenih evidencija i u tu svrhu se ne naplaćuje taksa. Prilikom podnošenja zahteva za pasoš je potrebno platiti samo propisanu konzularnu taksu za izdavanje pasoša.

Pitanje: Već sam pribavio izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu. Da li navedena dokumenta mogu da podnesem uz zahtev za izdavanje pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Stvar je vašeg izbora da li prilikom podnošenja zahteva za pasoš želite da podneste na uvid navedena dokumenta.  Ukoliko ih već posedujete, preporučujemo da ih doneste jer ćete na taj način skratiti proces rešavanja vašeg zahteva za vreme koje bi bilo potrebno da se neophoni podaci pribave službenim putem.

Pitanje: Već posedujem biometrijski pasoš. Interesuje me šta mi je potrebno od dokumenata da bi dobio novi pasoš.
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da već posedujete biometrijski pasoš prilikom podnošenja zahteva za izdavanje novog pasoša potrebno je da donesete na uvid pasoš koji već posedujete i platite propisanu konzularnu taksu.

Pitanje: Pošto sam dvojni državljanin ne posedujem pasoš Republike Srbije ali imam važeću biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije. Interesuje me šta mi je potrebno od dokumenata da bi podneo zahtev za pasoš Republike Srbije.
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da već posedujete biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša potrebno je da donesete na uvid navedenu ličnu kartu i platite propisanu konzularnu taksu.

Pitanje: Ne posedujem ni jedan važeći identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. Da li je moguće podneti zahtev za izdavanje pasoša na osnovu važećeg američkog identifikacionog dokumenta?
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da ne posedujete nijedan važeći identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije (pasoš, lična karta, vozačka dozvola) vaš identitet se može utvrditi na osnovu važećeg američkog dokumenta kao što su pasoš, vozačka dozvola, zelena karta. Istovremeno bilo bi od koristi da sa sobom ponesete stare dokumente izdate u Srbiji, poput plavog pasoša SRJ i druge zbog podataka koje isti sadrže.

Pitanje: U Ameriku sam došao pre nekoliko decenija u vreme bivše Jugoslavije. Interesuje me da li i na koji način mogu da dobijem srpski pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš Republike Srbije može dobiti svaki državljanin Republike Srbije, jedino ukoliko ne postoje zakonom predvidjene smetnje. Ukoliko pouzdano znate da ste državljanin Republike Srbije zahtev za pasoš možete podneti u Generalnom konzulatu. Ukoliko niste sigurni da ste državljanin Republike Srbije sugerišemo vam da kontaktirate Generalni konzulat koji će vam pomoći ili uputiti na način na koji se može utvrditi činjenica državljanstva.      

Pitanje: U mojim dokumentima nema JMBG (jedinstveni matični broj gradjanina). Da li to može biti prepreka da podnesem zahtev za izdavanje pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za pasoš možete podneti i bez JMBG. Ukoliko se u postupku rešavanja zahteva utvrdi da zaista nemate JMBG, isti će vam biti odredjen i upisan u novi pasoš.

Pitanje: Posedujem plavi pasoš SR Jugoslavije na kojem piše da važi do 15.avgusta 2021. Interesuje me da li sa tim pasošem mogu da putujem?
Odgovor Generalnog konzulata: Sa navedenim pasošem ne možete da putujete bez obzira na datum važenja koji je upisan u pasošu. Tzv. plavi pasoši su prestali da važe 31.decembra 2011.godine. Savetujemo vam da podnesеte zahtev za izdavanje novog biometrijskog pasoša.

Pitanje: S obzirom da boravim u Kaliforniji molim da me obavestite gde u SAD mogu da podnesem zahtev za biometrijski pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti u bilo kom od tri diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u SAD. To su: Ambasada u Vašingtonu i generalni konzulati u Njujorku i Čikagu. Za ostale konzularne usluge neophodno je da se obratite nadležnom predstavništvu u skladu sa jurisdikcijom.

Pitanje: S obzirom da boravim u Arizoni da li postoji neki drugi način da se podnese zahtev za biometrijski pasoš osim ličnog dolaska?
Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za pasoš mora da se podnese lično jer se prilikom podnošenja zahteva preuzimaju biometrijski podaci (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija).

Pitanje: Boravim u SAD dugi niz godina i interesuje me na koji način mogu da pribavim izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu iz Srbije?
Odgovor Generalnog konzulata: Dokumenta se mogu pribaviti na jedan od sledećih načina:
- lično, ukoliko putujete u Srbiju;
- preko rođaka ili prijatelja koji bi trebalo da kontaktiraju nadležnog matičara i provere da li u vaše ime mogu da podignu dokumenta. U nekim opštinama dokumenta se mogu naručiti iz Srbije i putem pošte ili online;
- preko Generalnog Konzulata – pogledajte na sajtu: Ostale konzularne usluge/Pribavljanje dokumenata iz Srbije;
- preko nekoliko portala iz Srbije, preko kojih dokumenta možete naručiti online -    http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Pitanje: Na sajtu sam pročitao da je potrebno da priložim izvod iz matične knjige rodjenih izdat od organa Republike Srbije. S obzirom da sam rodjen u Hrvatskoj da li prihvatate hrvatski izvod iz matične knjige rodjenih?

Odgovor Generalnog konzulata: Prilikom podnošenja zahteva za pasoš ne može se podneti izvod iz matične knjige rodjenih izdat od nadležnih organa bivših jugoslovenskih republika. Potrebno je podneti izvod izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije. 

Pitanje: Da li je neophodno da dolazim u Čikago radi preuzimanja biometrijskog pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Neophodno je da dodjete u Čikago da lično preuzimete pasoš. Postoji zakonska mogućnost da date ovlašćenje licu koje u vaše ime može da preuzme pasoš. To je regulisano članom 32 Zakona o putnim ispravama, koji glasi: “Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno, zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti“.  

Pitanje: Da li postoji određeno vreme u koje se može preuzeti biometrijski pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Biometrijski pasoši se uručuju svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova. Napominjemo da Generalni konzulat ne prima stranke u dane srpskih i američkih praznika. Informaciju o praznicima kada je Generalni konzulat zatvoren možete naći na naslovnoj strani ovog sajta.

Pitanje: Zahtev za biometrijski pasoš sam podneo u Ambasadi u Vašingtonu. Da li novi pasoš mogu da podignem u Generalnom konzulatu Srbije u Čikagu?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš možete da preuzmete jedino u predstavništvu u kome ste i podneli zahtev. S obzirom da ste podneli zahtev u Vašingtonu, pasoš se može preuzeti isključivo u Vašingtonu.

Pitanje: Zahtev za biometrisjki pasoš sam podneo u Generalnom konzulatu u Čikagu. Putujem u Srbiju pa me interesuje da li bih mogao tamo da podignem moj novi pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da ste podneli zahtev u Generalnom konzulatu u Čikagu, pasoš se može preuzeti isključivo u Čikagu.

Pitanje: Podneo sam zahtev za pasoš za maloletnog sina. Da li je potrebno da njega dovodim u Generalni konzulat radi preuzimanja pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš za maloletno dete preuzima roditelj koji je podneo zahtev. Nije potrebno da sina dovodite u Generalni konzulat. Tom prilikom, neophodno je da poneste vaš pasoš, radi identifikacije, i pasoš vašeg sina radi poništenja istog.

Pitanje: Prilikom podnošenja zahteva za biometrijski pasoš da li će Generalni konzulat zadržati moj sadašnji pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Generalni konzulat ne zadržava pasoš već vam isti vraća nakon podnošenja zahteva.

Pitanje: Prilikom preuzimanja biometrijskog pasoša da li će Generalni konzulat zadržati moj sadašnji pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Generalni konzulat ne zadržava pasoš. Isti se poništava i vraća vam se prilikom uručenja biometrijskog pasoša.

 

 

URUČENJE PASOŠA

 
Ovo je pregled pristiglih pasoša u Generalni konzulat koji su spremni za uručenje podnosiocima.   
Ukoliko se broj Vašeg zahteva nalazi na donjoj listi, to znači da je Vaš pasoš isporučen Generalnom konzulatu i da isti možete preuzeti. Napominjemo da broj Vašeg zahteva možete naći u potvrdi o podnetom zahtevu koja Vam je izdata prilikom podnošenja zahteva za pasoš.
 
Prilikom preuzimanja pasoša neophodno je lično prisustvo lica na čije ime glasi pasoš. Potrebno je doneti potvrdu o podnetom zahtevu i postojeći pasoš radi poništenja. 
 
Pasoš za maloletna lica preuzima jedan od roditelja. Ukoliko je zahtev podneo jedan roditelj uz pisanu saglasnost drugog, pasoš preuzima roditelj koji je podneo zahtev. Maloletno lice nije potrebno da bude prisutno.   
 
Podnosioci zahteva sa udaljenih destinacija u SAD koji su ovlastili Generalni konzulat da se novi pasoš dostavi poštom, ukoliko postojeći pasoš nisu ostavili u Generalnom konzulatu prilikom podnošenja zahteva, neophodno je da isti dostave poštom radi poništenja. Po prijemu starog pasoša, Generalni konzulat će stari pasoš poništiti i isti dostaviti sa novim u koverti koja je obezbeđena tokom podnošenja zahteva. 
 
Ukoliko želite da naknadno ovlastite Generalni konzulat da Vam novi pasoš dostavi poštom molim oda nam pošaljete adresirani koverat (UPS ili USPS) sa plaćenom poštarinom, stari pasoš radi poništenja, kao i odovarajuće Ovlašćenje.
 
Za dodatna pitanja u vezi sa uručenjem pasoša, kontaktirajte Generalni konzulat na info@scgchicago.org ili na telefon 312 670 6707.
 
16. jun 2021
 
8422 8544 8640 8661 8683
8502 8545 8642 8662 8691
8512 8549 8645 8665  
8513 8550 8647 8666  
8514 8554 8653 8670  
8515 8555 8654 8671  
8535 8562 8656 8673  
8536 8585 8657 8675  
8542 8635 8658 8680  
8543 8636 8659 8681  
 
08. jun 2021
 
8314 8491 8526 8560 8590 8609 8621 8632
8437 8494 8528 8561 8597 8611 8622 8633
8438 8496 8532 8565 8598 8612 8623  
8444 8504 8537 8567 8599 8614 8624  
8445 8517 8539 8569 8600 8615 8625  
8456 8518 8546 8570 8601 8616 8627  
8483 8521 8547 8572 8603 8617 8628  
8485 8523 8551 8587 8604 8618 8629  
8486 8524 8557 8588 8605 8619 8630  
8488 8525 8559 8589 8606 8620 8631  
 
17. maj 2021
 
8427 8540
8475 8541
8476 8548
8479 8552
8497 8553
8498 8556
8520 8558
8527 8568
8530 8581
8538 8591
 
12. maj 2021
 
8331 8470 8529
8337 8471 8531
8415 8472 8533
8421 8473  
8423 8474  
8447 8482  
8448 8507  
8449 8508  
8450 8519  
8468 8522  
 
06. maj 2021
 
8336 8442 8469 8495
8389 8453 8477 8500
8414 8454 8478 8501
8416 8455 8480 8503
8425 8457 8481 8506
8426 8459 8484 8509
8430 8460 8489 8516
8431 8461 8490  
8432 8462 8492  
8436 8465 8493  
 
21. april 2021
 
8199 8387 8402 8420 8451
8200 8390 8404 8424 8452
8207 8391 8406 8428 8464
8235 8392 8407 8429  
8295 8393 8411 8433  
8319 8396 8412 8439  
8381 8398 8413 8440  
8382 8399 8417 8441  
8383 8400 8418 8443  
8386 8401 8419 8446  
 
16. april 2021
 
8125 8347 8360 8372 8385
8282 8350 8361 8373 8388
8307 8351 8363 8374 8394
8308 8353 8364 8375 8395
8315 8354 8366 8376 8397
8335 8355 8367 8377 8403
8338 8356 8368 8378 8405
8339 8357 8369 8379 8408
8343 8358 8370 8380 8409
8346 8359 8371 8384 8410
 
05. april 2021
 
7926 8280 8302 8325 8341
8173 8281 8304 8326 8342
8174 8287 8312 8327 8344
8175 8288 8316 8328 8345
8268 8290 8318 8329 8348
8269 8293 8320 8330 8349
8270 8294 8321 8332 8352
8271 8297 8322 8333 8362
8278 8299 8323 8334 8365
8279 8301 8324 8340  
 
26. mart 2021 
 
7990 8274 8296 8317
8217 8275 8298  
8224 8276 8300  
8248 8277 8303  
8249 8283 8305  
8258 8284 8306  
8260 8285 8309  
8264 8286 8310  
8265 8289 8311  
8272 8291 8313  
 
05. mart 2021
 
7975 8225 8238 8250 8267
8162 8225 8239 8251 8273
8204 8226 8240 8253  
8205 8227 8241 8254  
8215 8228 8242 8256  
8216 8229 8243 8257  
8219 8230 8244 8259  
8220 8232 8245 8261  
8222 8233 8246 8262  
8223 8237 8247 8263  
 
01. mart 2021
 
7593 8123 8150 8164 8178 8188 8198 8213
7845 8124 8151 8166 8179 8189 8201 8214
8023 8135 8152 8167 8180 8190 8202 8218
8057 8136 8153 8168 8181 8191 8203 8221
8062 8138 8155 8169 8182 8192 8206 8326
8083 8139 8156 8170 8183 8193 8208  
8107 8143 8157 8171 8184 8194 8209  
8108 8145 8158 8172 8185 8195 8210  
8109 8146 8161 8176 8186 8196 8211  
8116 8147 8163 8177 8187 8197 8212  
 
04. februar 2021.
 
8043 8102 8117 8130 8148
8044 8103 8118 8131 8149
8047 8104 8119 8132 8154
8087 8105 8120 8133 8159
8096 8106 8121 8134 8160
8097 8110 8122 8137 8165
8098 8111 8126 8140  
8099 8112 8127 8141  
8100 8113 8128 8142  
8101 8115 8129 8144  
 
25. januar 2021.
 
8020 8072 8082 8095
8034 8073 8084  
8038 8074 8085  
8040 8075 8086  
8056 8076 8088  
8063 8077 8089  
8064 8078 8090  
8069 8079 8091  
8070 8080 8092  
8071 8081 8093  
 
08. januar 2021.
 
7453 8011 8032 8048 8066
7864 8021 8033 8049 8067
7930 8022 8035 8050 8068
7946 8024 8036 8051  
8000 8026 8037 8055  
8001 8027 8039 8058  
8002 8028 8041 8059  
8004 8029 8042 8060  
8005 8030 8045 8061  
8009 8031 8046 8065  
 
05. januar 2021.
 
7888 7971 7984 7995 8014
7891 7972 7985 7996 8015
7907 7973 7986 7997 8016
7945 7974 7987 7998 8017
7959 7977 7988 7999 8018
7966 7978 7989 8003 8019
7967 7979 7991 8006 8025
7968 7980 7992 8008  
7969 7982 7993 8010  
7970 7983 7994 8013  
 
14. decembar 2020
 
7173 7920 7944 7956 7981
7698 7922 7947 7957  
7713 7929 7948 7958  
7796 7932 7949 7960  
7861 7938 7950 7961  
7872 7939 7951 7962  
7873 7940 7952 7963  
7879 7941 7953 7964  
7880 7942 7954 7965  
7901 7943 7955 7976  
 
01. decembar 2020
 
7710 7858 7882 7895 7906 7917 7934
7821 7859 7884 7896 7908 7918 7935
7837 7860 7885 7897 7909 7919 7936
7838 7862 7886 7898 7910 7921 7937
7839 7863 7887 7899 7911 7923  
7848 7865 7889 7900 7912 7924  
7851 7868 7890 7902 7913 7927  
7853 7875 7892 7903 7914 7928  
7855 7877 7893 7904 7915 7931  
7857 7878 7894 7905 7916 7933  
 
13. novembar 2020
 
7529 7822 7841 7874
7747 7823 7842 7876
7755 7824 7846 7881
7783 7825 7849 7883
7784 7826 7852  
7788 7829 7854  
7792 7832 7856  
7802 7833 7869  
7808 7834 7870  
7819 7840 7871  
 
09. novembar 2020
 
7398 7667 7743 7761 7771 7781 7795 7807 7820 7850
7437 7677 7746 7762 7772 7782 7797 7809 7827  
7473 7695 7748 7763 7773 7785 7798 7810 7828  
7474 7701 7750 7764 7774 7786 7799 7811 7830  
7611 7725 7751 7765 7775 7787 7800 7812 7831  
7612 7734 7756 7766 7776 7789 7801 7814 7835  
7613 7736 7757 7767 7777 7790 7803 7815 7836  
7653 7739 7758 7768 7778 7791 7804 7816 7843  
7662 7740 7759 7769 7779 7793 7805 7817 7844  
7663 7741 7760 7770 7780 7794 7806 7818 7847  
 
21. oktobar 2020 
 
6538 7684 7708 7720 7731 7752
7534 7687 7709 7721 7732 7753
7589 7688 7711 7722 7733 7754
7590 7689 7712 7723 7735  
7596 7690 7714 7724 7737  
7634 7692 7715 7726 7738  
7651 7697 7716 7727 7742  
7681 7704 7717 7728 7744  
7682 7706 7718 7729 7745  
7683 7707 7719 7730 7749  
 
08. oktobar 2020
 
7395 7649 7670 7685 7705
7396 7650 7671 7686  
7463 7654 7672 7691  
7492 7655 7673 7693  
7607 7656 7674 7694  
7620 7660 7675 7696  
7637 7664 7676 7699  
7644 7665 7678 7700  
7646 7666 7679 7702  
7647 7668 7680 7703  
 
29. septembar 2020
 
7135 7549 7582 7599 7613 7624 7635 7652
7242 7554 7583 7600 7614 7625 7636 7654
7457 7555 7586 7601 7615 7626 7638 7655
7507 7559 7587 7603 7616 7627 7639 7657
7527 7567 7591 7604 7617 7628 7640 7658
7530 7568 7592 7605 7618 7629 7641 7659
7538 7570 7594 7606 7619 7630 7642 7661
7539 7572 7595 7608 7621 7631 7643 7669
7540 7574 7597 7609 7622 7632 7645 7672
7544 7575 7598 7610 7623 7633 7648  
 
14. septembar 2020
 
7088 7514 7533 7573
7132 7515 7536 7576
7239 7519 7548 7577
7373 7520 7561 7578
7377 7521 7562 7579
7378 7522 7563 7580
7379 7524 7564 7581
7495 7525 7566 7584
7496 7531 7569 7585
7498 7532 7571 7588
 
09. septembar 2020
 
7250 7475 7490 7505 7518 7547
7344 7476 7491 7506 7523 7550
7351 7477 7494 7508 7526 7551
7360 7478 7497 7509 7528 7552
7449 7479 7499 7510 7535 7553
7456 7480 7500 7511 7537 7556
7465 7481 7501 7512 7541 7557
7468 7486 7502 7513 7542 7558
7469 7487 7503 7516 7543 7565
7470 7488 7504 7517 7545  
 
27. avgust 2020
 
7197 7403 7444 7461 7485
7211 7429 7445 7462 7489
7320 7430 7446 7464 7493
7321 7432 7447 7466  
7364 7433 7448 7467  
7369 7436 7451 7471  
7370 7438 7454 7472  
7383 7439 7456 7482  
7390 7441 7459 7483  
7402 7443 7460 7484  
 
18. avgust 2020
 
7217 7400 7416 7431
7298 7401 7417 7434
7303 7404 7418 7435
7328 7405 7420 7440
7366 7406 7421 7442
7375 7409 7423 7450
7387 7410 7424 7452
7395 7411 7426 7455
7397 7412 7427 7458
7399 7414 7428  
 
11. avgust 2020
 
7204 7335 7384 7407
7283 7337 7385 7408
7290 7347 7386 7413
7310 7356 7388 7415
7311 7361 7389 7419
7312 7362 7391 7422
7329 7365 7392 7425
7330 7381 7393 7439
7334 7382 7394  
 
07. avgust 2020
 
7160 7248 7275 7308 7336 7353 7372
7161 7251 7276 7309 7338 7354 7374
7175 7256 7288 7313 7339 7355 7376
7232 7257 7291 7315 7340 7357 7380
7233 7260 7295 7316 7342 7358  
7238 7262 7299 7322 7343 7359  
7240 7263 7301 7323 7345 7363  
7241 7265 7302 7331 7348 7367  
7244 7273 7305 7332 7350 7368  
7247 7274 7307 7333 7352 7371  
 
23. jul 2020
 
6667 7177 7203 7220 7252 7269 7284 7300
7119 7179 7206 7221 7253 7270 7285 7304
7138 7180 7207 7222 7254 7271 7286 7306
7151 7181 7208 7228 7255 7272 7287 7314
7158 7183 7210 7229 7258 7277 7289 7317
7159 7183 7212 7235 7259 7279 7292 7318
7163 7188 7214 7236 7261 7280 7293 7319
7164 7192 7216 7237 7264 7280 7294 7325
7167 7201 7218 7243 7267 7281 7296 7326
7176 7202 7219 7249 7268 7282 7297 7327
 
09. jul 2020
 
6938 7143 7157 7186 7199 7230
7126 7144 7162 7187 7200 7231
7127 7145 7165 7189 7205 7234
7129 7146 7166 7189 7213 7245
7130 7148 7168 7190 7215 7246
7134 7149 7169 7191 7223  
7136 7150 7170 7193 7224  
7139 7154 7171 7194 7225  
7141 7155 7172 7195 7226  
7142 7156 7182 7198 7227  
 
04. jun 2020
 
7071
7073
7078
7082
7083
7087
7090
7104
7105
7112
7113
7114
7115
 
22. maj 2020
 
7057
7070
7100

7102

 
15. maj 2020
 
6476 6947 6988 7021 7053 7091
6697 6949 6989 7023 7054 7092
6789 6954 6991 7024 7055 7093
6801 6957 6997 7030 7056 7094
6864 6959 6999 7031 7058 7095
6867 6960 7001 7032 7059 7096
6877 6961 7002 7033 7062 7101
6909 6962 7003 7035 7063 7103
6911 6963 7004 7037 7064 7106
6913 6964 7005 7038 7066 7107
6914 6965 7006 7040 7067 7109
6919 6966 7008 7041 7068 7111
6921 6967 7009 7042 7069  
6928 6968 7010 7043 7072  
6929 6969 7013 7044 7077  
6934 6973 7014 7046 7080  
6935 6974 7016 7047 7084  
6937 6980 7017 7049 7085  
6943 6984 7018 7050 7086  
6946 6987 7020 7051 7089  
 
11. maj 2020
 
6727 6853 6893 6920 6941 6972 6990 7015 7048 7098
6728 6868 6898 6925 6944 6975 6992 7019 7052 7099
6729 6871 6900 6926 6945 6976 6993 7022 7060 7110
6737 6876 6901 6927 6948 6977 6994 7025 7061 7116
6750 6883 6902 6930 6951 6978 6995 7026 7065 7117
6837 6888 6908 6931 6956 6979 6995 7027 7074  
6840 6889 6912 6932 6956 6981 6996 7028 7075  
6842 6890 6916 6933 6958 6982 6998 7029 7076  
6847 6891 6916 6936 6970 6983 7011 7034 7081  
6847 6892 6917 6940 6971 6990 7015 7045 7097  
02. mart 2020
 
6475 6835 6859 6880 6922
6700 6836 6860 6887 6923
6757 6841 6861 6894 6924
6758 6842 6863 6897 6930
6775 6846 6869 6899 6942
6793 6848 6870 6905 6950
6809 6849 6871 6907 6952
6827 6850 6872 6910 6955
6832 6855 6874 6912  
6833 6858 6875 6918  
 
20. februar 2020
 
6706 6803 6830 6865
6745 6804 6834 6866
6760 6808 6843 6881
6763 6811 6844 6884
6764 6812 6851 6886
6772 6823 6852 6896
6776 6825 6853  
6784 6826 6854  
6785 6828 6856  
6797 6829 6862  
 
13. februar 2020
 
6669 6779 6795 6814 6831
6701 6780 6798 6815 6845
6742 6781 6799 6816  
6744 6782 6800 6817  
6752 6783 6802 6818  
6765 6787 6805 6819  
6766 6788 6806 6820  
6768 6790 6807 6821  
6773 6792 6810 6822  
6774 6794 6813 6824  
 
05. februar 2020
 
5953 6702 6724 6736 6751 6770
6470 6707 6725 6737 6753 6771
6595 6708 6727 6738 6754 6777
6641 6709 6728 6739 6755 6778
6650 6713 6729 6741 6756 6791
6654 6714 6730 6743 6759 6796
6666 6717 6731 6746 6761  
6673 6718 6732 6747 6762  
6687 6720 6734 6748 6767  
6695 6721 6735 6749 6769  
 
21. januar 2020
 
6089 6608 6639 6660 6675 6686 6703 6723
6457 6614 6640 6661 6676 6688 6704 6726
6474 6616 6642 6662 6677 6689 6705 6733
6481 6627 6643 6663 6678 6690 6710  
6512 6629 6645 6664 6679 6691 6711  
6566 6630 6646 6665 6680 6693 6712  
6574 6632 6647 6668 6681 6694 6715  
6575 6633 6657 6671 6682 6696 6716  
6598 6634 6658 6672 6683 6698 6719  
6600 6638 6659 6674 6684 6699 6722  
 
 

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari