| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

- Opšti uslovi za ulazak u Srbiju

- Prava i obaveze stranih državljanaIZDAVANJE VIZA

Državljanima SAD nije potrebna viza za putovanje u  Republiku Srbiju. Pasoš mora da važi najmanje tri meseca nakon nameravanog datuma odlaska iz Republike Srbije.

Nosiocima američke putne isprave za strance (Permit to Re-enter, Refugee Travel Document) potrebna je viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Ako nemate američki pasoš, proverite ovde da li Vam je potrebna viza za putovanje u Republiku Srbiju. Strani državljani koji imaju važeću američku vizu ili regulisan boravak u SAD (zelena karta) mogu da uđu u Republiku Srbiju bez vize i borave najduže do 90 dana u periodu od šest meseci. Viza mora biti važeća sve vreme boravka u Republici Srbiji. Takođe, strani državljani koji imaju važeću šengensku vizu, vizu Velike Britanije ili vizu ostalih država članica Evropske Unije  mogu da uđu u Republiku Srbiju bez vize i borave najduže do 90 dana u periodu od šest meseci. Navedena mogućnost ulaska u Republiku Srbiju bez vize važi od 8.novembra 2014. i ista se ne odnosi na strane državljane koji su nosioci putnih listova ili putnih isprava za izbeglice i strance. 

Stranac koji ima višestruko državljanstvo smatra se državljaninom države koja mu je izdala putnu ipsravu sa kojom je ušao u Republiku Srbiju. Za vreme boravka i prilikom izlaska iz Republike Srbije stranac je dužan da koristi putnu ispravu države sa kojom je ušao u Republiku Srbiju. 

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize konzularna taksa može se platiti u američkim dolarima preko Money Order, platne kartice, gotovinski ili na račun Generalnog konzulata Republike Srbije u Čikagu (Consulate General of the Republic of Serbia, Fifth Third Bank, 7929799497, SWIFT Code: FTBCUS3C).
 

VRSTE VIZA


Vrste viza su:

 I  viza za kraći boravak (viza C)
 II viza za duži boravak (viza D)

 


I  VIZA C (viza za boravak do 90 dana)

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska. Viza za kraći boravak se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Potrebni dokumenti za vizu C:

 1. Važeći pasoš (Pasoš mora da važi najmanje tri meseca nakon nameravanog datuma odlaska iz Republike Srbije. Pasoš mora da sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice).
 2. Ispunjen zahtev za vizu (Formular treba popuniti čitko, štampanim slovima, neophodno je popuniti sve rubrike i obavezno navesti tačnu adresu u SAD a ne P.O.Box. Za maloletnu decu formular popunjavaju i potpisuju roditelji)
 3. Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm
 4. Pozivno pismo - ne starije od 6 meseci (Za privatnu posetu je potrebno pozivno pismo od rođaka ili prijatelja overeno u Sudu ili Opštini. Ako se podnosi zahtev za poslovnu vizu, prilaže se (a) zvaničan poziv od strane firme iz Srbije, navodeći prirodu posla, očekivano trajanje posete kao i ime i adresu firme ili institucije; (pozivno pismо) i (b) pismo od američke firme o poseti partneru u Srbiji). Pravno ili fizičko lice koje daje strancu garanciju kojom se obavezalo da će snositi njegove troškove boravka i prinudnog udaljenja ukoliko se oni ne mogu naplatiti od samog stranca, dužno je da overenu kopiju garancije prezentira nadležnom organu po mestu boravišta stranca. Ukoliko se zahtev za vizu odnosi na turističko putovanje, potreban je dokaz o turističkom putovanju (vaučer, rezervacija hotela). Ukoliko se zahtev za vizu odnosi na tranzit preko teritorije Republike Srbije, potrebna je viza države u koju se ulazi posle tranzita kroz Republiku Srbiju. Ukoliko za tu državu nije potrebna viza, neophodno je priložiti drugi dokaz o ulasku ili boravku u datoj državi.
 5. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte, radne dozvole, studentske vize)
 6. Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji (50 evra po danu boravka u Srbiji). Dokazom se smatra gotovina, izvod sa bankovnog računa ili potvrda banke o prometu na računu u poslednja tri meseca.
 7. Putno zdravstevno osiguranje za period boravka u Srbiji.
 8. Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom za dostavu pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Generalnom konzulatu).
 • Taksa i troškovi za izdavanje vize iznose 95 dolara. Ukoliko se zahtev šalje poštom potrebno je dostaviti Money Order koji treba da glasi na "Consulate General of Serbia Chicago". Taksa za izdavanje vize je nepovratna. Ukoliko viza ne bude odobrena, podnosiocu zahteva se vraća iznos od 2 dolara.
 • Državljani Jermenije, Kine, Malija, Pakistana i Sirije plaćaju troškove za izdavanje vize u iznosu od 2 dolara. Ukoliko se zahtev šalje poštom potrebno je dostaviti Money Order koji treba da glasi na "Consulate General of Serbia Chicago". Ukoliko viza ne bude odobrena, podnosiocu zahteva se vraća iznos od 2 dolara.

Napomena: Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.


II  VIZA D (viza za duži boravak)

Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

Viza D se izdaje stranom državljanu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.
Državljani SAD, koji nameravaju da podnesu zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji, nije potrebno da podnose zahtev za vizu D (za duži boravak), već zahtev za privremeni boravak podnose direktno po dolasku u Republiku Srbiju. Detalje u vezi sa podnošenjem zahteva za privremeni boravak možete naći ovde. Ovo se odnosi i na državljane drugih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Stranac koji uđe u Republiku Srbije bez vize a po osnovu stalnog boravka u SAD (zelena karta) ili važeće američke vize, ne može da podnose zahtev za privremeni boravak u Srbiji, ondosno ukoliko namerava da podnese zahtev za privremeni boravak, neophodno je da najpre podnese zahtev za vizu D (za duži boravak) koja omogućava regulisanje privremenog boravka po dolasku u Srbiju.

Potrebni dokumenti za vizu D:

 1. Važeći pasoš (Pasoš mora da važi najmanje tri meseca nakon nameravanog datuma odlaska iz Republike Srbije. Pasoš mora da sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice).
 2. Ispunjen zahtev za vizu (formular treba popuniti čitko, štampanim slovima, neophodno je popuniti sve rubrike i obavezno navesti tačnu adresu u SAD a ne P.O.Box. Za maloletnu decu formular popunjavaju i potpisuju roditelji),
 3. Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm,
 4. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte, radne dozvole, studentske vize),
 5. Dokaz o svrsi i razlozima boravka u Republici Srbiji (pogledajte dole koja dokumenta je potrebno podneti u zavisnosti od osnova po kome se zahteva privremeni boravak)
 6. Zdravstveno osiguranje za period boravka u Srbiji.
 7. Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za tranzit kroz Srbiju (50 evra po danu boravka u Srbiji). Dokazom se smatra gotovina, izvod sa bankovnog računa ili potvrda banke o prometu na računu u poslednja tri meseca).
 8. Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom za dostavu pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Generalnom konzulatu). 

 

Razlozi boravka u Srbiji i dokumenta koja je potrebno podneti:

ZAPOŠLjAVANjE:

- ugovor u radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranog državljanina u Republici Srbiji;

- izvod o registraciji pravnog lica, privrednog duštva, sportskog kluba ili saveza ili preduzetnika u Republici Srbiji.

ŠKOLOVANjE, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD, STRUČNA PRAKSA:
- potvrda o upisu u obrazovnu ustanovu. U slučaju naučno-istraživačkog rada, zaključen ugovor sa naučno-istraživačkom organizacojom;
- izvod o registraciji obrazovne ustanove kao pravnog lica u Republici Srbiji.

SPAJANjE PORODICE:
- kada je supružnik državljanin Republike Srbije: izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije, ne stariji od šest meseci;
- U slučaju vanbračne zajednice sa državljaninom Republike Srbije: uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete – izvod iz matične knjige rođenih za dete.

OBAVLjANjE VERSKE SLUŽBE:
- izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji;
- ugovor o radu ili pismo crkve ili verske zajednice kojim se potvrđuje da je stanac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

LEČENjE ILI MEDICINSKA NEGA:
- dopis zdravstvene ustanove u Republici Srbiji kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;
- rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u Republici Srbiji;
- rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji.

VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:
- izvod iz lista nepokrtenosti (vlasnički list);
- overen kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu;
- ostavinsko rešenje ili sudska presuda o naslednom pravu.
 

 • Taksa i troškovi za izdavanje vize D iznose 49 dolara. Ukoliko se zahtev šalje poštom potrebno je dostaviti Money Order koji treba da glasi na "Consulate General of Sebia Chicago". Taksa za izdavanje vize je nepovratna. Ukoliko viza ne bude odobrena, podnosiocu zahteva se vraća iznos od 2 dolara.
 • Državljani Jermenije, Kine, Malija, Pakistana i Sirije plaćaju troškove za izdavanje vize u iznosu od 2 dolara. Ukoliko se zahtev šalje poštom potrebno je dostaviti Money Order koji treba da glasi na "Consulate General of Serbia Chicago". Ukoliko viza ne bude odobrena, podnosiocu zahteva se vraća iznos od 2 dolara.

Napomena: Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari