| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

PRIJEM ISELJENIKA U DRŽAVLJANSTVO

PRIJEM IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA U DRŽAVLJANSTVO

PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA

PRIJEM PO OSNOVU PREBIVALIŠTA U SRBIJI 26. DECEMBRA 2016. 

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA

UTVRDJIVANJE DRŽAVLJANSTVA  

PONOVNO STICANJE DRŽAVLJANSTVA

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA

 


PRIJEM ISELJENIKA U DRŽAVLJANSTVO


Iseljenik (lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu) i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je podnosilac zahteva navršio 18 godina života, da mu nije oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 18 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta

 1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular MS Word  ili     PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 2. Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 3. Popunjen formular (MS Word ili PDF format) ukoliko se potpiše izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format).  Ako se ova izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta pod tačkom 6.      
 4. Original američkog izvoda iz matične knjige rodjenih overen štambiljem Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents one savezne države u kojoj je podnosilac zahteva rođen. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Generalnom konzulatu uz naplatu takse.
 5. Original američkog izvoda iz matične knjige venčanih, overen štambiljem Apostille sa prevodom dokumenta na srpski jezik.
 6. Izvod iz matične knjige rodjenih za pretke koji su rodjeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije. Ova dokumenta se ne podnose ukoliko podnosilac zahteva potpiše izjavu da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi neophodne podatke za postupak odlučivanja i popuni formulare pod tačkom 3.
 7. Fotokopije starih pasoša i drugih dokumenata kojima podnosilac zahteva raspolaže.
 8. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole).
 9. Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.

 
Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

 • Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu, 
 • Izjava o saglasnosti drugog roditelja (Formular MS Word ili PDF format). Potpis roditelja mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu.          
 • Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se dete ne potpisuje u Generalnom konzulatu,  
 • Za dete rodjeno u SAD potrebno je dostaviti original izvoda iz matične knjige rodjenih overen štambiljem Apostille u Kancelariji Secretary of State – Office for Authentication of Documents.  Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Generalnom konzulatu uz naplatu takse).
   

Konzularna taksa iznosi 256 dolara i plaća se gotovinom, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna. 

Napomene:

 • Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca), svaki član porodice osim nosioca zahteva koji ima 14 i više godina plaća dodatnih $36.00 na ime konzularne takse. 
 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.
 • Overa potpisa na izjavi o saglasnosti deteta od 14 do 18 godina se plaća u iznosu od 36 dolara.    
   


PRIJEM IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA U DRŽAVLJANSTVO


Lice rodjeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo, a koje nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljeno u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršilo 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 23 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:  

 • Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu,
 • Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se ista ne podnosi lično u Generalnom konzulatu,
 • Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci,
 • Original izvoda iz matične knjige venčanih (za brak zaključen u SAD, Mariage Certificate overen štambiljem Apostille i prevodom na srpski jezik),
 • Original uverenja o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ, ne stariji od šest meseci, 
 • Dokaz o izbegličkom statusu ili statusu prognanog ili raseljenog lica (fotokopija svih stranica legitimacije izbeglog ili prognanog lica ili drugog odgovarajućeg dokumenta),
 • Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),
 • Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.

Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

 • Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu, 
 • Izjava o saglasnosti drugog roditelja (Formular MS Word ili PDF format). Potpis roditelja mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu.          
 • Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se dete ne potpisuje u Generalnom konzulatu,  
 • Za dete rodjeno u SAD potrebno je dostaviti original izvoda iz matične knjige rodjenih overen štambiljem Apostille u Kancelariji Secretary of State – Office for Authentication of Documents.  Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Generalnom konzulatu uz naplatu takse).

Konzularna taksa iznosi 99 dolara i plaća se gotovinom, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca), svaki član porodice osim nosioca zahteva koji ima 14 i više godina plaća dodatnih $36.00 na ime konzularne takse. 
 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.
 • Overa potpisa na izjavi o saglasnosti deteta od 14 do 18 godina se plaća u iznosu od 36 dolara.    

 

PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA

Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršio 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 23 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta: 

 1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo (Formular MS Word ili PDF format).    Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 2. Izjava da se Republika Srbiju smatra svojom državom (Formular MS Word  ili PDF format). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 3. Popunjen formular (MS Word ili PDF format) ukoliko se potpiše izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke od drugih nadležnih organa Republike Srbije neophodne za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format).  Ako se ova izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta koja se vode u službenim evidencijama organa Republike Srbije.       
 4. Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od godinu dana (za lica rodjena u SAD, izvod mora biti overen štambiljom Apostille i preveden na srpski jezik).
 5. Original izvod iz matične knjige venčanih (za brak zaključen u SAD, izvod mora biti overen štambiljem Apostille i preveden na srpski jezik).
 6. Original uverenja o državljanstvu (ne starije od godinu dana ukoliko je državljanstvo države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije).
 7. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole).
 8. Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.

Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja

 • Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu,
 • Izjava o saglasnosti drugog roditelja (Formular MS Word ili PDF format). Potpis roditelja mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu.           
 • Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se dete ne potpisuje u Generalnom konzulatu,  
 • Za dete rodjeno u SAD potrebno je dostaviti original izvoda iz matične knjige rodjenih overen štambiljem Apostille u Kancelariji Secretary of State – Office for Authentication of Documents.  Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Generalnom konzulatu uz naplatu takse).

Konzularna taksa iznosi 256 dolara i plaća se gotovinom, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca), svaki član porodice osim nosioca zahteva koji ima 14 i više godina plaća dodatnih $36.00 na ime konzularne takse. 
 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.
 • Overa potpisa na izjavi o saglasnosti deteta od 14 do 18 godina se plaća u iznosu od 36 dolara.    
   

 

PRIJEM PO OSNOVU PREBIVALIŠTA U SRBIJI 26. DECEMBRA 2016.

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31.decembra 2016.godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji. Zahtev po odvom osnovu se može podneti do 03. aprila 2019.godine. (Član 3. Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije)

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 2. Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se ista ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 3. Uverenje o prebivalištu u Republici Srbiji. Uverenje nije potrebno podneti ukoliko se popuni i potpiše formular (MS Word ili PDF format) da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke o prebivalištu u Republici Srbiji. Ako se ova izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom. Generalni konzulat preporučuje da se podnese kopija lične karte koja ukazuje na prebivalište u Republici Srbiji.
 4. Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od godinu dana.
 5. Original uverenja o državljanstvu države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije, ne starije od godinu dana.
 6. Original izvod iz matične knjige venčanih (brak zaključen u SAD mora biti prijavljen u državi rodjenja).
 7. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole).
 8. Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.

Konzularna taksa iznosi 256 dolara i plaća se gotovinom, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna.

 

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA   

Lice starije od 18 godina, rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23 godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana. (Član 10 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu 
 2. Popunjen formular (MS Word ili PDF format) ukoliko se potpiše izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (MS WORD ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta pod tačkama 3, 5 i 6.      
 3. Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu prebivališta ili rodjenja njegovih roditelja u momentu rodjenja podnosioca zahteva. Ovaj dokaz nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni dokaz pribavi službenim putem.
 4. Original američkog izvoda iz matične knjige rođenih overen pečatom Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents one savezne države u kojoj je podnosilac zahteva rođen. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Generalnom konzulatu uz naplatu takse.  
 5. Original uverenja o državljanstvu za roditelje, ne starije od godinu dana. Ova dokumenta nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se podaci o državljanstvu Srbije za roditelje pribave službenim putem.
 6. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije. Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem.
 7. Ukoliko su roditelji venčani u inostranstvu a brak nije prijavljen u Srbiji potrebno je dostaviti originalan Izvod iz matične knjige venčanih overen pečatom Apostil
 8. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole).
 9. Fotokopija pasoša roditelja. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.

Konzularni troškovi iznose 112 dolara i plaćaju se gotovinom, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna.

Napomena:

 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

 

UTVRDJIVANJE DRŽAVLJANSTVA   

Lice koje je steklo državljanstvo Republike Srbije, a nije upisano u matičnu knjigu rodjenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vodjene po dosadašnjim propisima, može podneti zathev za utvrdjivanje državljanstva. (Član 44 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta: 

 1. Popunjen zahtev za utvrđivanje državljastva (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 2. Popunjen formular (MS Word ili PDF format) ukoliko se potpiše izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (MS WORD ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta pod tačkama 3, 5 i 6.      
 3. Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu rodjenja podnosioca zahteva i po mestu rodjenja ili prebivališta njegovih roditelja u momentu rodjenja podnosioca zahteva. Ovaj dokaz nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni dokaz pribavi službenim putem.
 4. Izvoda iz matične knjige rođenih.  
 5. Uverenja o državljanstvu Republike Srbije za roditelje ili potpisana izjava da se podaci o državljanstvu Srbije za roditelje pribave službenim putem.
 6. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije ili izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem.
 7. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole).
 8. Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu. 

Konzularna taksa iznosi 98 dolara i plaća se gotovinom, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

 

PONOVNO STICANJE DRŽAVLJANSTVA  


Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo i lice kome je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem može ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako je navršilo 18 godina života, ako mu nije oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 34 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta: 

 1. Popunjen zahtev za ponovno sticanje državljanstva (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 2. Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 3. Popunjen formular (MS Word ili PDF format) ukoliko se potpiše izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (MS WORD ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta pod tačkama 4 i 6.    
 4. Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije (kopija). Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem.
 5. Dokaz o stranom državljanstvu.
 6. Original izvoda iz matične knjige rođenih. Ovaj izvod nije potrebno podneti ukoliko je lice rodjeno u Republici Srbiji i potpiše se izjava i popuni formular pod tačkom 3.
 7. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole.
 8. Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu. 

Konzularna taksa iznosi 256 dolara i plaća se gotovinom, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna.

 

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA


Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:  

 • da je navršio 18 godina života,
 • da nema smetnji u pogledu vojne obaveze,
 • da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji ,
 • da je regulisao imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji,
 • da se protiv njega u  Republici Srbiji  ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, a ako je u  Republici Srbiji  osudjivan na kaznu zatvora, da je tu kaznu izdržao,
 • da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo. (Član 28 Zakona o državljanstvu) 

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev (Formular MS Word ili PDF format) i upitnik (Formular MS Word ili PDF format) za otpust iz državjanstva. Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 2. Popunjen formular (MS Word ili PDF format) ukoliko se potpiše izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (MS WORD ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 7.      
 3. Original izvoda iz matične knjige rodjenih (i za dete ako je obuhvaćeno zahtevom). Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem pod tačkom 2.
 4. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana. Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem pod tačkom 2.
 5. Uverenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak u Republici Srbiji. Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem pod tačkom 2.
 6. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji. Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem pod tačkom 2.
 7. Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad o izmirenim poresko-pravnim obavezama iz odnosa roditelja i dece. Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem pod tačkom 2.
 8. Dokaz o stranom državljanstvu ili garancija (zajemčenje) da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaćeno zahtevom).
 9. Pisana saglasnost drugog roditelja (Formular MS WORD ili PDF format), ukoliko se istim zahtevom traži otpust iz državljanstva i za decu do navršene 18 godine života (potpis roditelja mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko se ista ne potpisuje u Generalnom konzulatu).
 10. Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za otpust iz državljanstva. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se dete ne potpisuje u Generalnom konzulatu.
 11. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole).
 12. Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.

Konzularna taksa iznosi 593 dolara i plaća se gotovinom, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.
 • Overa potpisa na saglasnosti drugog roditelja se plaća u iznosu od 36 dolara
 • Overa potpisa deteta da je saglasno sa zahtevom roditelja se plaća u iznosu od 36 dolara.    

 

Napomena: Pored navedenog, Generalni konzulat može da zatraži i dodatna dokumenta prilikom podnošenja zahteva u vezi sa državljanstvom. Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.

Više informacija o državljanstvu Republike Srbije možete naći ovde.

Za dodatne informacije obratite se Generalnom konzulatu.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari