| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ostale konzularne usluge

PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA U SRBIJU

PRIBAVLJANJE DOKUMENATA IZ SRBIJE

POTVRDA O ŽIVOTU 

 

 

PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA U SRBIJU


Za prenos posmrtnih ostataka (ili urne) radi sahrane u Republici Srbiji, neophodna je Sprovodnica. Potrebno je dostaviti sledeće:  

 1. Popunjen zahtev porodice (MS Word Form ili  PDF Form)
 2. Važeći pasoš Srbije preminule osobe. Ukoliko preminuli nije posedovao važeći srpski pasoš, potrebno je dostaviti uverenje o državljanstvu Republike Srbije i dokument sa fotografijom koji može poslužiti za identifikaciju (identification card, driver's license, istekli pasoš),
 3. Originalan izvod iz matične knjige umrlih (Certificate of Death) overen pečatom Apostille
 4. *Potvrda Ministarstva zdravlja da lice nije umrlo od zarazne bolesti,   
 5. Dozvola američkih vlasti za transport posmrtnih ostataka u Republiku Srbiju (burial /transit permit),
 6. *Potvrda Funeral Home-a da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da su pripremljeni za transport u skladu sa međunarodnim propisima u hermetički zatvorenom metalnom/cinkanom sanduku,
 7. *Pismo od strane nadležnih organa koji su utvrdili identitet preminule osobe i izvršili kontrolu da u sanduku nema ništa drugo osim tela pokojnika,
 8. Pismo Funeral Home-a u kome će biti naveden plan prevoza (flight itinerary), mesto prelaska državne granice Republike Srbije i mesto u koje se preminuli prenosi kao i ime osobe koja putuje u pratnji posmrtnih ostataka/urne,
 9. Konzularni troškovi iznose 9 dolara i plaćaju se u gotovom, karticom ili ''Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije.
 10. Ako se zahtev šalje poštom, treba priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

     Važne napomene:  

 • Ako preminulo lice nije državljanin Republike Srbije potrebno je priložiti strani identifikacioni dokument i potvrdu da je obezbedjeno grobno mesto  za sahranu u Republici Srbiji.
 • Ako je uzrok smrti bila kuga ili velike boginje sprovodnica se može izdati samo na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije.  
 • Ukoliko se posmrtni ostaci samo prenose preko teritorije Republike Srbije, pored gore navedenog, potrebno je da postoji prethodno izdata sprovodnica zemlje gde će posmrtni ostaci biti sahranjeni.
 • Redni brojevi 4,6 i 7 označeni zvezdicom ne odnose se na prenos urne. Potrebna je potvrda o kremaciji.

 


PRIBAVLJANJE DOKUMENATA IZ REPUBLIKE SRBIJE


Generalni konzulat može da pribaviti sledeća dokumenta iz Republike Srbije:

 • Izvod iz matične knjige rodjenih ( MS Word ili PDF  format)
 • Izvod iz matične knjige venčanih ( MS Word ili PDF  format)
 • Izvod iz matične knjige umrlih ( MS Word ili PDF  format) 
 • Uverenje o državljanstvu ( MS Word ili PDF format)  
 • Uverenje o nekažnjavanju (MS Word ili PDF format)

Napomena:

 • Uz zahtev treba priložiti i fotokopije svih raspoloživih dokumenata iz R Srbije. Napominjemo da je veoma važno da se u zahtevu za pribavljanje izvoda ili uverenja od matičnih službi navede tačno matično područje i opština kako bi zahtev bio dostavljen nadležnom organu u Srbiji. Konzulat ne snosi odgovornost ukoliko podnosilac zahteva ne navede tražene podatke tačno. Stoga je poželjno da se uz gore navedena dokumenta dostavi i kopija starog izvoda ili uverenja iz matične knjige, ukoliko podnosilac zahteva istu poseduje.
 • Ako se zahtev šalje poštom treba priložiti i adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.
 • Konzularna taksa za pribavljanje izvoda iz matične knjige na domaćem obrascu iznosi 64 dolara i plaća se u gotovinom ili "Money Order"-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije. Taksa je nepovratna.
 • Konzularna taksa za pribavljanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije iznosi 68 dolara i plaća se gotovinom ili "Money Order"-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije.Taksa je nepovratna. 
 • Konzularna taksa za pribavljanje uverenja o nekažnjavanju iznosi 60 dolara i plaća se gotovinom, karticom ili ''Money Order''-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Za informaciju, ovde je spisak  izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije.

 

 

POTVRDA O ŽIVOTU 

 

Radi ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja Generalni konzulat može izdati potvrdu o životu državljaninu Republike Srbije koji boravi na konzularnom području Generalnog konzulata u Čikagu.

Za izdavanje potvrde je potrebno sledeće:

 • lično prisutvo. Ukoliko se zahtev ne podnosi dolaskom u Generalni konzulat, potrebno je da zahtev bude potpisan pred Notary Public
 • popunjen formular zahteva za izdavanje potvrde o životu
 • važeći pasoš R.Srbije ili drugi važeći identifikacioni dokument R.Srbije (lična karta, vozačka dozvola)
 • konzularni troškovi u iznosu od 4 dolara se plaćaju u gotovini, karticom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu
 • povratna koverta sa plaćenom poštarinom ukoliko se zahtev šalje poštom.

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari