| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ ИЛИ ИЗЈАВИ

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА

ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА ИЛИ ПУНОМОЋЈА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА У СРБИЈИ

ПУНОМОЋЈЕ У ФОРМИ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА

УЗОРАК ИЗЈАВА И ПУНОМОЋЈА

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 

 

 

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ ИЛИ ИЗЈАВИ

Овера потписа на приватним исправама на српском језику (пуномоћје или изјава) за употребу у Републици Србији се врши у Генералном конзулату на основу важећег идентификационог документа Републике Србије (пасош или лична карта).  Приватна исправа се потписује пред службеником у Генералном конзулату.
Конзуларна такса за оверу једног потписа износи 65 долара. Овера другог потписа на истој приватној исправи износи 30 долара, а овера трећег и сваког следећег потписа на истој приватној исправи износи 17 долара.  Уколико се врши овера потписа два лица на истој приватној исправи, конзуларна такса износи 130 доларa. Конзуларна такса се плаћа у готовини.  
Уколико давалац пуномоћја или изјаве није у могућности да лично дође у Генерални конзулат, приватна исправа се може потписати пред америчким нотаром а потом исту је потребно оверити печатом Apostille у State Secretary савезне америчке државе у којој је дати амерички нотар регистрован. Више о овери печатом Apostille можете наћи овде.
 

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА

У Генералном конзулату се може оверити фотокопија документа. У том случају неопходно је дати на увид оригинални документ и копију истог. Конзулана такса за оверу фотокопије документа износи 48 долара.   

 

ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА ИЛИ ПУНОМОЋЈА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА У СРБИЈИ

Пуномоћје у вези са некретнинама у Србији или наследна изјава могу бити оверени у Генералном конзулату у законској предвиђеној форми која укључује клаузулу о потврђивању исправе (солемнизациона клаузула). Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве који је потребно да се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта). Уколико давалац пуномоћја или изјаве не поседује важећи идентификациони документ Републике Србије, идентитет се може утврдити и увидом у амерички идентификациони документ (пасош, зелена карта). Давалац пуномоћја или изјаве је неопходно да поднесе одговарајући текст пуномоћја или изјаве коју је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат). Пуномоћје треба да буде написано на српском језику ћириличним писмом. Пуномоћје или изјава се потписују у Генералном конзулату. Конзуларна такса се плаћа у готовини и износи 65 долара.

Поступак овере пуномоћја или наследне изјаве са клаузулом о потврђивању исправе може да траје преко 30 минута.  Генерални конзулат препоручује да се за ову врсту услуге закаже термин путем е-маил-а или телефона. Такође, Генерални конзулат препоручује да се пре доласка у Генерални конзулат (дан или два раније) нацрт овлашћења или изјаве достави у WORD формату заједно са копијом идентификационог документа путем e-mail-a. С обзиром да је неопходно лично присуство, пуномоћје или наследна изјава се могу дати у једном од дипломатско-конзуларних представништава у САД – Амбасада у Вашингтону или генерални конзулати у Њујорку и Чикагу. 

За додатне информације у следећим случајевима молимо да контактирате Генерални конзулат:

- уколико давалац пуномоћја или наследне изјаве није способан да прочита и потпише исправу;
- уколико давалац пуномоћја или наследне изјаве не зна српски језик.

 

ПУНОМОЋЈЕ У ФОРМИ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА

Пуномоћје у вези са некретнинама у Србији у форми јавнобележничког записа може бити сачињено у Генералном конзулату. Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја који је потребно да се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта). Уколико давалац пуномоћја не поседује важећи идентификациони документ Републике Србије, идентитет се може утврдити и увидом у амерички идентификациони документ (пасош, зелена карта). Давалац пуномоћја је неопходно да поднесе нацрт пуномоћја које је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат). Пуномоћје треба да буде написано на српском језику ћириличним писмом. Пуномоћје се потписује у Генералном конзулату. Конзуларна такса се плаћа у готовини и износи 101 долар. 

Поступак давања пуномоћја у форми јавнобележничког записа може да траје преко 30 минута. Генерални конзулат препоручује да се за ову врсту услуге закаже термин путем е-маил-а или телефона. Такође, Генерални конзулат препоручује да се пре доласка у Генерални конзулат (дан или два раније) нацрт овлашћења или изјаве достави у WORD формату заједно са копијом идентификационог документа путем e-mail-a. С обзиром да је неопходно лично присуство, пуномоћје се може дати у једном од дипломатско-конзуларних представнишатава у САД – Амбасада у Вашингтону или генерални конзулати у Њујорку и Чикагу.     

 

УЗОРАК ИЗЈАВА И ПУНОМОЋЈА

Доњи обрасци имају сврху да послуже искључиво као узорак. Генерални конзулат нема одговорност у погледу коришћења истих, односно саветује да пуномоћје или изјава буду сачињени од стране квалификованог лица.    
 

  • Изјава о признавању очинства (MS Word или PDF формат)
  • Овлашћење (MS Word ili  PDF формат)
  • Овлашћење за моторно возило ( MS Word ili  PDF формат)
  • Овлашћење за развод брака  MS Word или PDF формат)

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари