| |     latinica | english  
Насловна
Остале конзуларне услуге

ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА У СРБИЈУ

ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ СРБИЈЕ

ПОТВРДА О ЖИВОТУ 

 

 

 

ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА У СРБИЈУ


За пренос посмртних остатака (или урне)  ради сахране у Републици Србији, неопходна је Спроводница. Потребно је доставити следеће:

 

 1. Попуњен захтев породице (MS Word Form или PDF Form)
 2. Важећи пасош Србије преминуле особе. Уколико преминули није поседовао важећи српски пасош, потребно је доставити уверење о држављанству Републике Србије и документ са фотографијом који може послужити за идентификацију (identification card, driver's license, истекли пасош),
 3. Оригиналан извод из матичне књиге умрлих (Certificate of Death) оверен печатом Apostille
 4. *Потврда Министарства здравља да лице није умрло од заразне болести,  
 5. Дозвола америчких власти за транспорт посмртних остатака у Републику Србију (burial/transit permit),
 6. *Потврда Funeral Home-a да посмртни остаци нису сахрањивани и да су припремљени за транспорт у складу са међународним прописима у херметички затвореном металном/цинканом сандуку,
 7. *Писмо од стране надлежних органа који су утврдили идентитет преминуле особе и извршили контролу да у сандуку нема ништа друго осим тела покојника,
 8. Писмо Funeral Home-a у коме ће бити наведен план превоза (flight itinerary), место преласка државне границе Републике Србије и место у које се преминули преноси као и име особе која путује у пратњи посмртних остатака/урне,
 9. Конзуларни трошкови износе 9 долара и плаћају се у готовом, картицом или ''Money Order''-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије.
 10. Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.

     Важне напомене:  

 • Ако преминуло лице није држављанин Републике Србије потребно је приложити страни идентификациони документ и потврду да је обезбеђено гробно место  за сахрану у Републици Србији.
 • Ако је узрок смрти била куга или велике богиње спроводница се може издати само на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије. 
 • Уколико се посмртни остаци само преносе преко територије Републике Србије, поред горе наведеног, потребно је да постоји претходно издата спроводница земље где ће посмртни остаци бити сахрањени.
 • Редни бројеви 4,6 и 7 означени звездицом не односе се на пренос урне. Потребна је потврда о кремацији.

 

 

ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ СРБИЈЕ

Генерални конзулат може да прибавити следећа документа из Републике Србије:

 • Извод из матичне књиге рођених ( MS WORD или PDF формат)
 • Извод из матичне књиге венчаних (MS WORD или PDF формат)
 • Извод из матичне књиге умрлих ( MS WORD или PDF формат)
 • Уверење о држављанству ( MS WORD или PDF формат)
 • Уверење о некажњавању (МS WORD или PDF формат)

Напомена:

 • Уз захтев треба приложити и фотокопије свих расположивих докумената из Републике Србије. Напомињемо да је веома важно да се у захтеву за прибављање извода или уверења од матичних служби наведе тачно матично подручје и општина како би захтев био достављен надлежном органу у Србији. Конзулат не сноси одговорност уколико подносилац захтева не наведе тражене податке тачно. Стога је пожељно да се уз горе наведена документа достави и копија старог извода или уверења из матичне књиге, уколико подносилац захтева исту поседује.
 • Ако се захтев шаље поштом треба приложити и адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.
 • Конзуларна такса за прибављање извода из матичне књиге на домаћем обрасцу износи 64 долара и плаћа се готовином или "Money Order"-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије. Такса је неповратна.
 • Конзуларна такса за прибављање уверења о држављанству Републике Србије износи 68 доларa и плаћа се готовином или "Money Order"-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије. Такса је неповратна.
 • Конзуларна такса за прибављање уверења о некажњавању износи 60 долара и плаћа се готовином, картицом или ''Money Order''-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије. Такса је неповратна.

За информацију, овде је списак измештених матичних служби са Косова и Метохије.

 

 

ПОТВРДА О ЖИВОТУ

 

Ради остваривања права из социјалног осигурања Генерални конзулат може издати потврду о животу држављанину Републике Србије који борави на конзуларном подручју Генералног конзулата у Чикагу.

За издавање потврде је потребно следеће:

 • лично присутво. Уколико се захтев не подноси доласком у Генерални конзулат, потребно је да захтев буде потписан пред Notary Public
 • попуњен формулар захтева за издавање потврде о животу
 • важећи пасош Р.Србије или други важећи идентификациони документ Р.Србије (лична карта, возачка дозвола)
 • конзуларни трошкови у износу од 4 долара се плаћају у готовини, картицом или Money Order-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије у Чикагу
 • повратна коверта са плаћеном поштарином уколико се захтев шаље поштом.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари